Create your CV - It only takes a few seconds

Sản Xuất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs

Siêu thị tiện lợi FamilyMart nam nữ làm việc không yêu cầu b...

FAMILY MART VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
 • Thưởng trực tiếp với nv xuất sắc trong tháng.
 • + Nhân viên kho, kiểm kê hàng hoá xuất nhập.
 • + Bảo vệ trông giữ xe và tài sản cho khách.
 • + Nhân viên bán hàng.

Nam Nữ Trực Quầy Phục Vụ Part time & Fulltime Siêu Thị Famil...

FAMILY MART VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
39.000 - VNĐ44.000 VNĐ một giờ
 • Thưởng trực tiếp với nv xuất sắc trong tháng.
 • + Nhân viên kho, kiểm kê hàng hoá xuất nhập.
 • + Bảo vệ trông giữ xe và tài sản cho khách.
 • + Nhân viên bán hàng.

Siêu Thị Tiện Lợi FamilyMart tphcm Nam Nữ Làm Việc Không Yêu...

FAMILY MART VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
37.000 - VNĐ42.000 VNĐ một giờ
 • Thưởng trực tiếp với nv xuất sắc trong tháng.
 • + Nhân viên kho, kiểm kê hàng hoá xuất nhập.
 • + Bảo vệ trông giữ xe và tài sản cho khách.
 • + Nhân viên bán hàng.

Nhân Viên Trực Quầy Bán Hàng,Phục Vụ Tại HT Siêu Thị Tiện Lợ...

FAMILY MART VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
43.000 - VNĐ45.000 VNĐ một giờ
 • Thưởng trực tiếp với nv xuất sắc trong tháng.
 • + Nhân viên kho, kiểm kê hàng hoá xuất nhập.
 • + Bảo vệ trông giữ xe và tài sản cho khách.
 • + Nhân viên bán hàng.

Siêu Thị Tiện Lợi Familymart Bổ Sung Nam Nữ PHục Vụ Làm Việc

FAMILY MART VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
39.000 - VNĐ43.000 VNĐ một giờ
 • Thưởng trực tiếp với nv xuất sắc trong tháng.
 • + Nhân viên kho, kiểm kê hàng hoá xuất nhập.
 • + Bảo vệ trông giữ xe và tài sản cho khách.
 • + Nhân viên bán hàng.

Nhân viên làm thêm part time thời vụ ca xoay tại siêu thị ti...

FAMILY MART VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
38.000 - VNĐ46.000 VNĐ một giờ
 • Thưởng trực tiếp với nv xuất sắc trong tháng.
 • + Nhân viên kho, kiểm kê hàng hoá xuất nhập.
 • + Bảo vệ trông giữ xe và tài sản cho khách.
 • + Nhân viên bán hàng.

Familymart Nam Nữ Phục Vụ Bán Hàng Thu Ngân Lương Cao

FAMILY MART VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
38.000 - VNĐ47.000 VNĐ một giờ
 • Thưởng trực tiếp với nv xuất sắc trong tháng.
 • + Nhân viên kho, kiểm kê hàng hoá xuất nhập.
 • + Bảo vệ trông giữ xe và tài sản cho khách.
 • + Nhân viên bán hàng.

Nhân viên Nam nữ phục vụ thu ngân xoay ca tại siêu thị tiện...

FAMILY MART VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
38.000 - VNĐ45.000 VNĐ một giờ
 • Thưởng trực tiếp với nv xuất sắc trong tháng.
 • + Nhân viên kho, kiểm kê hàng hoá xuất nhập.
 • + Bảo vệ trông giữ xe và tài sản cho khách.
 • + Nhân viên bán hàng.

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email