Create your CV - It only takes a few seconds

Sản Xuất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân viên kỹ thuật tòa nhà

DOJI
Hải Phòng
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Lắp đặt lập trình các tủ điều khiển mới phục vụ vận hành tòa nhà, xưởng sản xuất,…;
  • Khắc phục sự cố, sữa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống điều khiển và tự…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email