Sản Xuất jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hải Phòng (undo) Doji (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 10 jobs
DOJI
Hải Phòng
Easily apply
 • Phụ trách, quản lý việc nhập, xuất tài sản, hàng hóa, trang thiết bị tại kho của Trung tâm;
 • Hỗ trợ kiểm kê tài sản khi có yêu cầu;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hải Phòng
Easily apply
 • Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
 • Thưởng đột xuất theo từng chương trình của chi nhánh và chương trình…
DOJI
Hải Phòng
Easily apply
 • Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
 • Canh gác, trông coi tài sản thiết bị, bảo đảm an ninh trật tự tại mục…
DOJI
Hải Phòng
Easily apply
 • Phụ trách, quản lý việc nhập, xuất tài sản, hàng hóa, trang thiết bị tại kho của Chi nhánh;
 • Hỗ trợ kiểm kê tài sản khi có yêu cầu;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hải Phòng
Easily apply
 • Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
 • Thưởng đột xuất theo từng chương trình của chi nhánh và chương trình…
DOJI
Hải Phòng
Easily apply
 • Tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm trang sức cao cấp;
 • Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
DOJI
Hải Phòng
Easily apply
 • Tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm trang sức cao cấp;
 • Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
DOJI
Hải Phòng
Easily apply
 • Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
 • Canh gác, trông coi tài sản thiết bị, bảo đảm an ninh trật tự tại mục…
DOJI
Hải Phòng
Easily apply
 • Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
 • Thưởng đột xuất theo từng chương trình của Chi nhánh và chương trình…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds