Sản Xuất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Giám sát chất lượng dây truyền sản xuất.
 • Có kinh nghiệm làm trên dây truyền sản xuất, có kinh nghiệm dẫn chuyền sản xuất 1 năm trở…
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Cập nhật thông tin liên quan đến sản xuất thực tế với khách hàng.
 • Thiết lập kế hoạch sản xuất, phụ trách sắp xếp theo dõi và thực…
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Lập kế hoạch thu mua hàng hóa đảm bảo cung cấp đủ nguyên vật liệu, trang thiết bị… phục vụ cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp.
 • Ăn trưa tại nhà ăn công ty.
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Mỗi ngày sẽ lập kế hoạch cho chuyền sản xuất và hoàn thành công việc được giao, giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến sản xuất.
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Nâng cao chất lượng sản phẩm dây chuyền sản xuất, theo dõi nguyên nhân phân tích sản xuất và thực hiện các biện pháp hiệu quả để…
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Tối ưu hóa lưu trình lắp đặt chuyền sản xuất.
 • Phân tích và cải tiến các vấn đề và sản phẩm NG.
 • Ăn trưa tại nhà ăn công ty.
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Phụ trách quản lý đơn hàng/ làm mới đơn hàng theo tiến độ sản xuất.
 • Phụ trách kiểm soát HUB DSI.
 • Kết nối với công tư nguyên vật liệu, phụ trách đặt hàng.
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Thử sản xuất trên máy mới.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về sản xuất trên chuyền tự động hóa.
 • Thường xuyên dùng máy AOI/SPIX-RAY.
 • Quản lý hệ thống AOI.
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất thử nghiệm mô hình mới.
 • Xử lý sự cố phát sinh trên chuyền sản xuất.
 • Có kinh nghiệm liên quan đến sử dụng Agilent ICT/Jet ICT, ưu tiên ứng viên có kinh…
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch dây chuyền sản xuất, cải tiến quy trình và hiệu quả sản xuất.
 • Kiểm soát chi phí trung tâm sản xuất.
 • Quy hoạch nhân lực nhà máy.
» Create your CV - It only takes a few seconds