Sản Xuất jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Vĩnh Phúc (undo) COMPAL (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 14 jobs
COMPAL
Vĩnh Phúc
 • Giám sát chất lượng dây truyền sản xuất.
 • Có kinh nghiệm làm trên dây truyền sản xuất, có kinh nghiệm dẫn chuyền sản xuất 1 năm trở lên, có thể quản lý các dây…
COMPAL
Vĩnh Phúc
 • Cập nhật thông tin liên quan đến sản xuất thực tế với khác hàng.
 • Thiết lập kế hoạch sản xuất, phụ trách sắp xếp theo dõi và thực hiện kiểm soát HUB DSI.
COMPAL
Vĩnh Phúc
 • Lập kế hoạch thu mua hàng hóa đảm bảo cung cấp đủ nguyên vật liệu, trang thiết bị… phục vụ cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp.
 • Không yêu cầu trình độ.
COMPAL
Vĩnh Phúc
 • Sắp xếp vật liệu/ thành phẩm nhập kho, xuất kho trong xưởng sản xuất, nhập trước xuất trước.
 • Quản lí không gian lưu trữ trong kho và quy hoạch sắp xếp các vị…
COMPAL
Vĩnh Phúc
 • Tối ưu hóa lưu trình lắp đặt chuyền sản xuất.
 • Phân tích và cải tiến các vấn đề và sản phẩm NG.
 • Chuyên ngành khuôn, khuôn mẫu.
 • Không yêu cầu trình độ.
COMPAL
Vĩnh Phúc
 • Đối với yêu cầu công việc biết cách phân bố công việc của các chuyền, đảm bảo được chất lượng của chuyền sản xuất.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
COMPAL
Vĩnh Phúc
 • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch dây chuyền sản xuất, cải tiến quy trình và hiệu quả sản xuất.
 • Kiểm soát chi phí trung tâm sản xuất.
 • Quy hoạch nhân lực nhà máy.
COMPAL
Vĩnh Phúc
 • Phụ trách xử lý vấn đề trong sản xuất SMT.
 • Phụ trách theo dõi tình trạng dẫn vào ECR/ECO của chuyền sản xuất.
 • Phụ trách máy móc mới và theo dõi vấn đề trong dây…
COMPAL
Vĩnh Phúc
 • Thử sản xuất trên máy mới.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về sản xuất trên chuyền tự động hóa.
 • Thường xuyên dùng máy AOI/SPIX-RAY.
 • Quản lý hệ thống AOI.
COMPAL
Vĩnh Phúc
 • Nâng cao chất lượng sản phẩm dây chuyền sản xuất, theo dõi nguyên.
 • Nhân phân tích sản xuất và thực hiện các biện pháp hiệu quả để kiểm soát hiệu quả của năng…