Sản Xuất jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hải Phòng (undo) Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 2 of 30 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 2 nhân sự.
 • 1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Sửa chữa, bảo trì điện tại các phân xưởng sản xuất, trạm…
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
6.300.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập phiếu xuất - nhập kho.
 • Tổ chức và tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất), đối chiếu số liệu nhập xuất của Kho và Kế toán.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập phiếu xuất - nhập kho.
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 1 nhân sự.
 • Tổ chức và tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột…
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
 • Hoá học, sinh học , Sản xuất, vận hành sản xuất.
 • Chịu trách nhiệm chung về kỹ thuật sản xuất của nhà máy.
 • Giải quyết các sự cố phát sinh trong quá trình sản…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
 • Không Yêu Cầu Giới tính:
 • Không Yêu Cầu Số lượng:
 • 1 MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Hỗ trợ chế biến các món ăn.
 • Dọn dẹp, vệ sinh khu vực Bếp.
 • Việc làm mới cập nhật:
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công nhân đổ nguyên liệu và công nhân đóng bao làm việc theo dây chuyền sản xuất.
 • Công ty Cổ phần sản xuất& Công nghệ nhựa Pha Lê - Lô 4.3 MP khu CN Đình Vũ,…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
 • Quản lý kế hoạch sản xuất quy trình sản xuất:
 • Xây dựng các quy trình sản xuất cho các sản phẩm.
 • Xây dựng các định mức vật tư , nguyên liệu cho từng sản phẩm,…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
8.500.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập phiếu xuất - nhập kho.
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 2 nhân sự.
 • Tổ chức và tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
6.300.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập phiếu xuất - nhập kho.
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 1 nhân sự.
 • Tổ chức và tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 1 nhân sự.
 • Xuất nhập vật tư hàng hóa và ghi chép số liệu xuất nhập hàng ngày theo quy trình của…

We have removed 10 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds