Sản Xuất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 30 jobs
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
12.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý điều hành , Sản xuất, vận hành sản xuất.
 • Giám sát việc thực hiện triển khai kế hoạch sản xuất.
 • Ghi nhận thời gian dừng máy của tất cả các máy không sản…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty CP Sản xuất và CN Nhựa Pha Lê.
 • 34 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng ca sản xuất Lương 10.000.000 - 16.000.000 trong ngành Quản đốc được…
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
8.500.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Giao nhận, vận chuyển, kho bãi , Sản xuất, vận hành sản xuất.
 • Lập phiếu xuất - nhập kho.
 • Tổ chức và tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất), đối chiếu…
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
8.600.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát việc thực hiện đúng các quy trình sản xuất.
 • Công ty Cổ phần sản xuất & Công nghệ nhựa Pha Lê - Lô 4.3 MP khu CN Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng (…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
8.600.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát việc thực hiện đúng các quy trình sản xuất.
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 3 nhân sự.
 • 8.6 - 10 Triệu Kinh nghiệm:
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
8.400.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuân thủ triệt để các mệnh lệnh sản xuất của trưởng ca và cấp trên.
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 5 nhân sự.
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Điện, điện tử, điện lạnh , Sản xuất, vận hành sản xuất.
 • Sửa chữa, bảo trì điện tại các phân xưởng sản xuất, trạm điện.
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Sửa chữa, bảo trì điện tại các phân xưởng sản xuất, trạm điện.
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 2 nhân sự.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
8.500.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập phiếu xuất - nhập kho.
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 2 nhân sự.
 • Tổ chức và tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
6.500.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 2 nhân sự.
 • Hôm qua # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển nhân viên lái xe nâng trong ngành Giao…