Sản Xuất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 32 jobs
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
12.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý điều hành , Sản xuất, vận hành sản xuất.
 • Giám sát việc thực hiện triển khai kế hoạch sản xuất.
 • Ghi nhận thời gian dừng máy của tất cả các máy không sản…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty CP Sản xuất và CN Nhựa Pha Lê.
 • 34 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng ca sản xuất Lương 10.000.000 - 16.000.000 trong ngành Quản đốc được…
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
 • Sản xuất, vận hành sản xuất.
 • Có kinh nghiệm quản lý vị trí tương đương tại những đơn vị sản xuất chuyên về bao bì/ sản xuất ngành nhựa/ bột đá,.
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
8.500.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Giao nhận, vận chuyển, kho bãi , Sản xuất, vận hành sản xuất.
 • Lập phiếu xuất - nhập kho.
 • Tổ chức và tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất), đối chiếu…
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
8.600.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát việc thực hiện đúng các quy trình sản xuất.
 • Công ty Cổ phần sản xuất & Công nghệ nhựa Pha Lê - Lô 4.3 MP khu CN Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng (…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
6.500.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 2 nhân sự.
 • Hôm qua # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển nhân viên lái xe nâng trong ngành Giao…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
8.400.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuân thủ triệt để các mệnh lệnh sản xuất của trưởng ca và cấp trên.
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 5 nhân sự.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Trợ giúp Ban TGĐ trong việc triển khai, thực hiện các công…
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
 • Kiểm soát việc thực hiện kiểm tra chất lượng, nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào, thanh phẩm đầu ra và kiểm soát việc thực hiện đúng các quy trình sản xuất của…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
8.600.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát việc thực hiện đúng các quy trình sản xuất.
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 3 nhân sự.
 • 8.6 - 10 Triệu Kinh nghiệm: