Create your CV - It only takes a few seconds

Sản Xuất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
Hải Phòng
10.000 VNĐ một giờ
 • Bàn giao vật tư, nguyên liệu, thành phẩm và phế phẩm trong Ca sản xuất.
 • Theo dõi, kiểm tra tình trạng của các dây chuyền sản xuất (thông qua sổ giao ca và thực…
Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
Hải Phòng
 • Hiểu biết chuyên sâu về sản phẩm Nhựa trong ngành cấp thoát nước, điện dân dụng;
 • Đề xuất ban Lãnh đạo Công ty các giải pháp chính sách thích ứng kịp thời với…
Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
Hải Phòng
 • Theo dõi quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm.
 • Định mức lao động theo quy trình khi phát sinh sản phẩm mới, cải tiến/ nâng cấp dây chuyền chuyền sản xuất.
Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
Hải Phòng
15.000 VNĐ một giờ
 • Hiểu biết chuyên sâu về sản phẩm Nhựa trong ngành cấp thoát nước, điện dân dụng, ...
 • Không phải bây giờ mà từ nhiều năm qua, cái tên Nhựa Tiền Phong đã đi vào…
Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
Hải Phòng
10.000 VNĐ một giờ
 • Nhận diện rủi ro tiềm ẩn trong hệ thống để khuyến nghị, cảnh báo và kiểm soát rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG.
Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
Hải Phòng
20.000 VNĐ một giờ
 • Có kinh nghiệm quản trị hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm quản trị hoạt động sản xuất.
 • Không phải bây giờ mà từ nhiều năm qua, cái tên Nhựa Tiền…
Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
Hải Phòng
20.000 VNĐ một giờ
 • Hiểu biết chuyên sâu về sản phẩm Nhựa trong ngành cấp thoát nước, điện dân dụng.
 • Cùng với quá trình đổi mới nền kinh tế và thực hiện công nghiệp hóa hiện đại…
Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
Hải Phòng
10.000 VNĐ một giờ
 • Hiểu biết về khuôn mẫu phục vụ sản xuất ngành nhựa;
 • Có kiến thức về Quản trị sản xuất và quản trị chất lượng.
 • Xử lý các phản hồi về chất lượng sản phẩm.

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?