Sản Xuất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
Công Ty Cổ Phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Hải Phòng
  • Mô tả công việc Sản xuất sổ vở xuất khẩu.Công việc sẽ được hướng dẫn trao đổi cụ thể khi phỏng vấn Quyền lợi được hưởng - Lương bình quân:
Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Hải Phòng
7.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
  • Trực tiếp giao dịch với khách hàng để giới thiệu sản phẩm;
  • Thưởng quà trong các ngày sinh nhật, Lễ tết, hiếu hỉ,…cho con em CBCNV có thành tích cao trong học…
Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Hải Phòng
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Sản xuất, vận hành sản xuất.
  • Mua hàng trong nước, tìm kiếm các NCC đảm bảo cung cấp đầy đủ vật tư, trang thiết bị cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HẢI PHÒNG
Hải Phòng
7.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
  • Trực tiếp giao dịch với khách hàng để giới thiệu sản phẩm;
  • Thưởng quà trong các ngày sinh nhật, Lễ tết, hiếu hỉ,…cho con em CBCNV có thành tích cao trong học…
» Create your CV - It only takes a few seconds