Sản Xuất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs
CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS
Hải Phòng
 • Thưởng công nhân xuất sắc:
 • Thưởng nằng suất/ vượt sản lượng:
 • Mô tả công việc Công ty sản xuất dây tai nghe điện thoại, công việc thoải mái, có điều hòa, không…
CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS
Hải Phòng
 • Thưởng công nhân xuất sắc:
 • Thưởng nằng suất/ vượt sản lượng:
 • Mô tả công việc Công ty sản xuất dây tai nghe điện thoại, công việc thoải mái, có điều hòa, không…
CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS
Hải Phòng
 • Thưởng công nhân xuất sắc:
 • Mô tả công việc Công ty sản xuất linh kiện điện tử, có điều hòa 100%, xe đưa đón từ Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.
 • Trợ cấp đứng làm việc:
CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS
Hải Phòng
 • Thưởng công nhân xuất sắc:
 • Thưởng nằng suất/ vượt sản lượng:
 • Mô tả công việc Công ty sản xuất dây tai nghe điện thoại, công việc thoải mái, có điều hòa, không…
CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS
Hải Phòng
 • Thưởng công nhân xuất sắc:
 • Mô tả công việc Công ty sản xuất linh kiện điện tử, có điều hòa 100%, xe đưa đón từ Tiên Lãng, Vĩnh BảoCông việc nhẹ nhàng, đòi hỏi…
CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS
Hải Phòng
 • Thưởng công nhân xuất sắc:
 • Thưởng nằng suất/ vượt sản lượng:
 • Mô tả công việc Công ty sản xuất dây tai nghe điện thoại, công việc thoải mái, có điều hòa, không…
CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS
Hải Phòng
 • Thưởng công nhân xuất sắc:
 • Thưởng nằng suất/ vượt sản lượng:
 • Mô tả công việc Làm đứng, có điều hòa, công việc nhẹ nhàng, có thể tăng ca 4 tiếng Quyền lợi được…
CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS
Hải Phòng
 • Mô tả công việc Chuyên sản xuất van điều hòa bằng đồng.
 • Thưởng công nhân xuất sắc:
 • Thưởng nằng suất/ vượt sản lượng:
 • Khu công nghiệp An Dương, Hải Phòng.
CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS
Hải Phòng
 • Thưởng công nhân xuất sắc:
 • Thưởng nằng suất/ vượt sản lượng:
 • Mô tả công việc THAO TÁC MÁY Quyền lợi được hưởng LÀM HÀNH CHÍNH, KHÔNG YÊU CẦU BẲNG CẤP.
» Create your CV - It only takes a few seconds