Sản Xuất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Đảm bảo chất lượng sản xuất.
 • Quản Lý Điều Hành,Vận Hành Sản Xuất.
 • Có hiểu biết về 7QC và 7 wates trong sản xuất.
 • Kiểm soát và kiểm tra về 5S và an toàn.
CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG
Hải Phòng
 • Hôm qua # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Sản Xuất, Kiểm Tra trong ngành Lao động phổ thông, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Điện / Điện tử được tuyển dụng…
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Thu Mua,Vật Tư Sản Xuất.
 • Develop, lead and execute purchasing strategies.
 • Manage and make plans for daily activities of the purchasing department.
CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG
Hải Phòng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Production Engineer - Kỹ Sư Sản Xuất trong ngành Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Điện / Điện tử được tuyển…
CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG
Hải Phòng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Production Part Leader - Trưởng Phòng Sản Xuất trong ngành Quản lý điều hành, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Sản xuất / Vận hành sản…
CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG
Hải Phòng
 • 19 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Production Management Engineer - Kỹ Sư Quản Lý Sản Xuất trong ngành Sản xuất / Vận hành sản xuất được tuyển dụng tại…
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy sản xuất có quy mô lớn của Hàn Quốc.
 • Thực hiện dịch thuật (dịch nói và dịch viết) cho các cuộc…
CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG
Hải Phòng
 • Làm việc với phòng sản xuất, kiểm soát chất lượng,.....
 • Thái độ làm việc tốt, nhiệt tình, yêu thích công việc sửa chữa, bảo dưỡng trong các nhà máy sản xuất.
CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG
Hải Phòng
 • Hôm qua # Bạn đang xem tin việc làm QA Engineer - Kỹ Sư Kiểm Soát Chất Lượng trong ngành Sản xuất / Vận hành sản xuất, Quản lý chất lượng (QA / QC) được tuyển…
CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG
Hải Phòng
 • 1 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Customer Service Part Leader trong ngành Dịch vụ khách hàng, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Điện / Điện tử được tuyển…