Create your CV - It only takes a few seconds

Sản Xuất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
Arcadyan Technology Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Tổ chức, quản lý và giám sát, chịu trách nhiệm việc nhập, xuất, tồn.
 • Thiết lập các qui trình liên quan đến việc quản lý, kiểm soát…
Arcadyan Technology Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Triệu tập cuộc họp hậu sản xuất để tổng kết kết quả sản xuất.
 • Sau khi sản xuất hàng loạt nếu có sự thay đổi về thiết kế hoặc quy…
Arcadyan Technology Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Phiên dịch cho các bộ phận kho, sản xuất, QC, kỹ thuật, IE, kế toán.
 • Dịch tài liệu ,Dịch các cuộc họp nội bộ.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Arcadyan Technology Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Đánh giá, cải thiện quy chế sản xuất của sản phẩm.
 • Làm các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.
 • Trao đổi cụ thể hơn khi tham gia phỏng vấn.
Arcadyan Technology Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Báo cáo ngay với Ban Giám đốc các công việc phát sinh lớn, các yêu cầu, đề xuất bị chậm giải quyết.
 • Đưa vào các thiết bị xử lý ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn…
Arcadyan Technology Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và quản lý công việc vận hành dây chuyền sản xuất để tăng năng lực, tăng năng suất, giảm giá thành…
Arcadyan Technology Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Đã có kinh nghiệm làm việc tại công ty sản xuất điện tử.
 • Ưu tiên các ứng viên có thể đi làm ngay.
 • 1 Nữ, độ tuổi từ 24 đến 30.
 • Ứng viên gửi cv vào email:
Arcadyan Technology Việt Nam
Vĩnh Phúc
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các công việc theo sự phân công của giám đốc sản xuất.
 • Thực hiện liên lạc phối hợp với các bộ phận , đảm bảo sản xuất vận hành bình thường phù hợp với…

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds