Sản Xuất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs
Công Ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligen...
Mỹ Tho
7.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Tư vấn , giới thiệu sản phẩm tới khách hàng.
 • Đặt hàng, nhập hàng, xuất hàng.
 • Trưng bày, sắp xếp hàng hoá lên quầy kệ.
 • Các công việc khác do quản lý yêu cầu.
Base Enterprise Joint Stock Company
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp qua việc thuyết trình và Demo.
 • Kiến thức về sản phẩm, thị trường SAAS (Software as a service), ERP, B2B, Customer insight,…
Công ty TNHH GE Việt Nam
Vũng Tàu
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm kiểm tra chất lượng sản xuất.
 • Tài liệu và sao lưu các đơn đặt hàng sản xuất riêng lẻ để chẩn đoán.
 • Kỹ thuật viên Chất lượng.
Công Ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligen...
Nghệ An
7.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Tư vấn , giới thiệu sản phẩm tới khách hàng.
 • Đặt hàng , nhận hàng, xuất hàng.
 • Trưng bày, sắp xếp hàng hoá lên quầy kệ.
 • Kiểm kê , sắp xếp hàng hóa trong kho.
Công Ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligen...
Long An
7.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Tư vấn , giới thiệu sản phẩm tới khách hàng.
 • Đặt hàng, nhập hàng, xuất hàng.
 • Trưng bày, sắp xếp hàng hoá lên quầy kệ.
 • Các công việc khác do quản lý yêu cầu.
Công Ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligen...
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Tư vấn , giới thiệu sản phẩm tới khách hàng.
 • Đặt hàng, nhập hàng, xuất hàng.
 • Trưng bày, sắp xếp hàng hoá lên quầy kệ.
 • Các công việc khác do quản lý yêu cầu.
K'Thy Group
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Dược phẩm Goto của Dược TW3 với trên 60 năm nghiên cứu và sản xuất của nhà nước.
 • Gọi điện, chat zalo tư vấn và chốt đơn.
» Create your CV - It only takes a few seconds