Create your CV - It only takes a few seconds

Sản Suất Và Thương Mại Anh Đức jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs
ABBANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Đánh giá khả năng, mức độ sinh lời giành thị phần đối với các sản phẩm mới sản phẩm cải tiến dành cho KHDN lớn trước khi ban hành;
 • Báo cáo lưu trữ:
HD BANK
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm khả năng sử dụng các công cụ định giá các sản phẩm phái sinh tiền tệ lãi suất.
 • Các báo cáo phân tích dữ liệu dự báo của Phòng ALM về tài…
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kiến thức cơ bản về ngoại thương, hệ thống thương mại quốc tế.
 • Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất quy hoạch sản phẩm, nghiên cứu triển khai sản phẩm mới cải tiến…
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI SYSTECH
Hà Nội
18.000.000 VNĐ một tháng
 • Thương thảo quyết định các điều khoản thương mại của hợp đồng mua hàng trong trường hợp NVMH hoặc TNMH không xử lý được.
 • Có đạo đức nghề nghiệp.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN ĐĂ...
Hà Nội
 • Http://www.thongtincongty.com/company/3Fa030D8-Cong-Ty-Tnhh-Dich-Vu-Thuong-Mai-Va-Bat-Dong-San-Dang-Khoa/#ixzz67R3Zcekh bởi Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và…
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI SYSTECH
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một năm
 • Kỹ năng sử dụng Tiếng Anh giao tiếp & thương mại.
 • Lập thực hiện phương án tiếp cấp khách hàng, tìm hiểu khách sản xuất sản phẩm gì?
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI SYSTECH
Hà Nội
13.000.000 VNĐ một tháng
 • Thương thảo các điều khoản thương mại của hợp đồng mua hàng.
 • Tổng hợp phân tích dữ liệu tìm ra các sản phẩm tiềm năng.
 • Sử dụng được Tiếng Anh.
SUNRISE CONSULTANCY EDUCATION OVERSEAS STUDY & TRA...
Hà Nội
20.000 VNĐ một giờ
 • Anh, Đức, Pháp, Hàn,…miễn phí.
 • Có chế độ đãi ngộ, phúc lợi tốt với các ngày nghỉ, Lễ, Tết, mức thưởng theo năng suất làm việc kết quả sản xuất kinh doanh.
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TƯ VẤN TÂN CƠ
Hà Nội
 • Tư vấn công nghệ kỹ thuật sản xuất cho nhà cung cấp các xưởng sản xuất.
 • Tư vấn công nghệ kỹ thuật sản xuất cho nhà cung cấp các xưởng sản xuất.
Việc làm tiếng Nhật
Đồng Nai
 • Tối ưu hóa phát triển sản phẩm mới.
 • Ước tính chi phí, nguồn lực thời gian cần thiết để thực hiện một nghiên cứu dự án theo dõi hiệu suất để đảm bảo các…
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Trường Tín.
 • Công Ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Trường Tín:
 • Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.
 • Và các ngày lễ, tết khác.
 • Mô tả về công việc.

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds