Create your CV - It only takes a few seconds

Sơn Kansai Alphanam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Công ty Sơn Kansai-Alphanam
Hưng Yên
  • Mô tả công việc - Hỗ trợ các công việc cho GĐNS và chuyên viên NS (set up phỏng vấn, tiếp đón ứng viên, liên lạc với CBCNV, BH,...).
Sơn Kansai - Alphanam
Hà Nội
  • Hỗ trợ các công việc cho GĐNS và chuyên viên NS (set up phỏng vấn, tiếp đón ứng viên, liên lạc với CBCNV, BH,...).
  • Hỗ trợ các sự kiện trong Công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds