Sách Và Thiết Bị Giáo Dục Trí Tuệ jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 6 jobs
 • Sứ mệnh Topica có câu "Triệu người nâng trí tuệ".
 • Phân tích, thiết kế, xây dựng nâng cấp các hệ thống phục vụ vận hành cho Chương trình Tiếng Anh TOPICA…
 • Sứ mệnh Topica có câu "Triệu người nâng trí tuệ".
 • Có kinh nghiệm thiết kết CSDL áp dụng theo các mô hình chuẩn BCNF, NF3, NF2,..
 • Đảm bảo KPIs theo kế hoạch.
 • Sứ mệnh Topica có câu "Triệu người nâng trí tuệ".
 • Có kinh nghiệm thiết kết CSDL áp dụng theo các mô hình chuẩn BCNF, NF3, NF2,..
 • Đảm bảo KPIs theo kế hoạch.
Hà Nội
 • Trí tuệ doanh nghiệp (BI);
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang chịu…
Hà Nội
 • Trí tuệ doanh nghiệp (BI);
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang chịu…
Hà Nội
 • Trí tuệ doanh nghiệp (BI);
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang chịu…
» Create your CV - It only takes a few seconds