Create your CV - It only takes a few seconds

Roygent Parks jobs in Hải Phòng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Front Office Staff (Male Only)

ROYGENT PARKS HẢI PHÒNG
Hải Phòng
  • ROYGENT PARKS HẢI PHÒNG đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Front Office Staff (Male Only) trong ngành Dịch vụ khách hàng…

HOUSEKEEPING ADMIN

ROYGENT PARKS HẢI PHÒNG
Hải Phòng
  • ROYGENT PARKS HẢI PHÒNG đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm HOUSEKEEPING ADMIN trong ngành Thư ký / Hành chánh, Khách sạn…

NHÂN VIÊN GIẶT LÀ

ROYGENT PARKS HẢI PHÒNG
Hải Phòng
  • ROYGENT PARKS HẢI PHÒNG đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm NHÂN VIÊN GIẶT LÀ trong ngành Dịch vụ khách hàng, Lao động…

GIÁM SÁT TẦNG / FLOOR SUPERVISOR

ROYGENT PARKS HẢI PHÒNG
Hải Phòng
  • ROYGENT PARKS HẢI PHÒNG đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm GIÁM SÁT TẦNG / FLOOR SUPERVISOR trong ngành Dịch vụ khách…

PUBLIC AREA ATTENDANT/ NHÂN VIÊN KHU VỰC CÔNG CỘNG

ROYGENT PARKS HẢI PHÒNG
Hải Phòng
  • ROYGENT PARKS HẢI PHÒNG đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm PUBLIC AREA ATTENDANT/ NHÂN VIÊN KHU VỰC CÔNG CỘNG trong…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email