Create your CV - It only takes a few seconds

Rosewood Hotel Group Hoiana Intergrated Resort jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Logistic Supervisor

ROSEWOOD HOTEL GROUP - HOIANA INTERGRATED RESORT
Quảng Nam
  • Rosewood Hotel Group - Hoiana Intergrated Resort đang cần tuyển số lượng 2 nhân sự với hình thức làm việc:
  • Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam Mức lương:

Income Auditor

ROSEWOOD HOTEL GROUP - HOIANA INTERGRATED RESORT
Quảng Nam
  • Rosewood Hotel Group - Hoiana Intergrated Resort đang cần tuyển số lượng 2 nhân sự với hình thức làm việc:
  • Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam Mức lương:

Stores Manager

ROSEWOOD HOTEL GROUP - HOIANA INTERGRATED RESORT
Quảng Nam
  • Rosewood Hotel Group - Hoiana Intergrated Resort đang cần tuyển số lượng 2 nhân sự với hình thức làm việc:
  • Maintain proper inventory control on hotel items and…

Sous Chef

ROSEWOOD HOTEL GROUP - HOIANA INTERGRATED RESORT
Quảng Nam
  • Rosewood Hotel Group - Hoiana Intergrated Resort đang cần tuyển số lượng 4 nhân sự với hình thức làm việc:
  • 10 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Sous Chef…

Sous Chef - Associates Restaurant

ROSEWOOD HOTEL GROUP - HOIANA INTERGRATED RESORT
Quảng Nam
  • Rosewood Hotel Group - Hoiana Intergrated Resort đang cần tuyển số lượng 10 nhân sự với hình thức làm việc:
  • 9 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Sous Chef -…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email