Create your CV - It only takes a few seconds

Risuntek Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs

Trưởng Phòng IT {bắc Giang}

Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam
Bắc Giang
15.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Lô CN 04, KCN đồng văn IV, huyện kim bảng, tỉnh Hà Nam.
 • Hiểu và biết được về hệ thống ERP và hệ thống Mes.
 • Hệ thống MES là một trung gian tích hợp các giải pháp…

Trợ Lý Pmc {bắc Giang}

Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam
Bắc Giang
9.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Lô CN 04, KCN đồng văn IV, huyện kim bảng, tỉnh Hà Nam.
 • Tiếp nhận đơn hàng, lên kế hoạch sản xuất theo tháng, tuần, ngày.
 • Thưởng theo chính sách của Công ty;

Trưởng Phòng Hệ Thống Iso {bắc Giang}

Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam
Bắc Giang
15.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Lô CN 04, KCN đồng văn IV, huyện kim bảng, tỉnh Hà Nam.
 • Nắm vững các nguyên tắc, quy định nghiệp vụ trong lĩnh vực làm việc;
 • Thưởng theo chính sách của Công ty;

Tổ Trưởng Sản Xuất {bắc Giang}

Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam
Bắc Giang
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Lô CN 04, KCN đồng văn IV, huyện kim bảng, tỉnh Hà Nam.
 • Chuẩn bị sản xuất, giám sát sản xuất, thay đổi dây chuyền, giải phóng mặt bằng và xử lý bất thường tại…

Nhân Viên Pe {bắc Giang}

Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam
Bắc Giang
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Lô CN 04, KCN đồng văn IV, huyện kim bảng, tỉnh Hà Nam.
 • 1.Lập báo cáo phản hồi quy trình trước,sau (Words,Excel,Power Point thành thạo.
 • Theo hợp đồng / tư vấn.

Kỹ Sư Quản Lý Dự án {bắc Giang}

Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam
Bắc Giang
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Lô CN 04, KCN đồng văn IV, huyện kim bảng, tỉnh Hà Nam.
 • Quản lý hạng mục sản xuất cũng như phát triển sản phẩm để kịp tiến độ và kết quả tốt nhất.

Kỹ Sư Công Trình Npi / Te {bắc Giang}

Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam
Bắc Giang
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Lô CN 04, KCN đồng văn IV, huyện kim bảng, tỉnh Hà Nam.
 • Đánh giá rủi ro,thiết kế và đánh giá công nghệ,đánh giá khả năng SX,đánh giá sửa chữa.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.