Create your CV - It only takes a few seconds

Risuntek Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Trợ Lý QC -[hà Nam] new

Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam
Hà Nam
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Lô CN 04, KCN đồng văn IV, huyện kim bảng, tỉnh Hà Nam.
 • Nhắc việc và điều phối lịch làm việc với Giám Đốc.
 • Ghi chép thông tin cho Giám Đốc khi họp hay làm việc…

Nhân Viên Kỹ Thuật [hà Nam] new

Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam
Hà Nội
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên.
 • Lô CN 04, KCN đồng văn IV, huyện kim bảng, tỉnh Hà Nam.
 • Xem xét kế hoạch sản xuất, bản vẽ để đảm bảo không có lỗi…

[hà Nam] Trưởng Phòng Chất Lượng new

Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên.
 • Lô CN 04, KCN đồng văn IV, huyện kim bảng, tỉnh Hà Nam.
 • Trưởng phòng quản lý chất lượng chịu trách nhiệm thực…

Trưởng Phòng Sản Xuất - [hà Nam] new

Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam
Hà Nội
13.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên.
 • Lô CN 04, KCN đồng văn IV, huyện kim bảng, tỉnh Hà Nam.
 • Mô tả công việc (Mã số:
 • Tiếng Trung 4 kỹ năng.

Trợ Lý Tiếng Trung new

Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam
Bắc Giang
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Lô CN 04, KCN đồng văn IV, huyện kim bảng, tỉnh Hà Nam.
 • Nhắc việc và điều phối lịch làm việc với Giám Đốc.
 • Ghi chép thông tin cho Giám Đốc khi họp hay làm việc…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email