Create your CV - It only takes a few seconds

Quan Hệ Công Chúng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs
SHR Việt nam
Hưng Yên
 • Thực hiện một số công việc liên quan khác.
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất cần tuyển vị trí Trưởng phòng QC làm việc tại Hưng Yên, công việc…
SHR Việt nam
Bắc Giang
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất cần tuyển vị trí Nhân viên hành chính nhân sự làm việc tại Bắc Giang, công việc chi tiết như sau:
SHR Việt nam
Bình Dương
 • Thực hiện một số công việc liên quan khác.
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất nước ngoài, cần tuyển vị trí Giám sát bán hàng làm việc tại Bình…
SHR Việt nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện một số công việc liên quan khác theo chỉ thị của cấp trên.
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất cần tuyển vị trí Giám đốc cung ứng làm…
SHR Việt nam
Bắc Ninh
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất cần tuyển vị trí Chuyên viên ISO làm việc tại Bắc Ninh, công việc chi tiết như sau:
SHR Việt nam
Hà Nội
 • Thực hiện một số công việc liên quan khác.
 • Tham gia các dự án phát triển công nghệ có liên quan.
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất cần tuyển vị…
SHR Việt nam
Bình Dương
 • Am hiểu về quản trị hành chính nhân sự, ISO, quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện, quy định pháp luật liên quan.
 • Lập các báo cáo liên quan.
SHR Việt nam
Hải Phòng
 • Thực hiện một số công việc liên quan khác.
 • Quản lý và phân công công việc cho nhân viên.
 • Quản lý và sửa chữa lỗi hệ thống máy tính trong toàn công ty.
SHR Việt nam
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Tạo và duy trì mối quan hệ đối tác, cổ đông tốt đẹp trong và ngoài công ty.
 • Thực hiện một số công việc liên quan khác.
 • Đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý.
SHR Việt nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
 • Tham mưu cho Ban giám đốc về các công tác điều hành và hành…