Quan Hệ Công Chúng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: SAVIS Vietnam (undo)
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 30 jobs
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của quản lý dự án.
 • Có thể đi công tác.
 • Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu…
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.
 • Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên:
 • Quản trị Dự án (Phần mềm).
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Ưu tiên những người có hiểu biết về triển khai các hệ thống một cửa, dịch vụ công, các hệ thống phần mềm triển khai diện rộng.
 • Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên:
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.
 • Cán bộ phát triển Công nghệ IoT.
 • Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên:
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Ưu tiên có các chứng chỉ căn bản về công nghệ liên quan:
 • Có khả năng đi công tác xa và dài hạn theo yêu cầu của công việc.
 • Có đam mê công nghệ;
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc Cấp trên phân công.
 • Tham gia tố tụng theo sự phân công của Lãnh đạo công ty nhằm đảm bảo…
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Thực hiện các công việc Đào tạo, Lương thưởng, chính sách, quan hệ lao động và một số công việc có liên quan.
 • Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên:
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.
 • Năng lực và kinh nghiệm chúng tôi mong muốn :
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan;
 • Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ…
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Giám sát sự tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng của Công ty theo ISO 9001 và ISO 27001.
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý của hệ thống…