Quan Hệ Công Chúng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 40 jobs
CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý hệ thống tính cước, đảm bảo hệ thống cước hoạt động ổn định;
 • 1-2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Phát triển phần mềm hệ thống, xử lý sự cố các hệ thống máy chủ và…
CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Các công việc khác theo sự phân công.
 • Có khả năng quan hệ đối nội, đối ngoại;
 • 2-5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Kỹ năng lập kế hoạch, giám sát công việc;
CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • 1-2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Monitor và giám sát chủ động các hệ thống trong DC;
 • Gửi các báo cáo hệ thống định kỳ cho khách hàng;
 • Hồ Chí Minh , Quận 9 Mức lương:
CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • 1-2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Monitor và giám sát chủ động các hệ thống trong DC;
 • Gửi các báo cáo hệ thống định kỳ cho khách hàng;
 • Thực hiện các checklist phần cứng;
CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Xác định được scope test và công việc cần phải làm.
 • Theo dõi, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả Test cho các bên liên quan.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • 1-2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Thực hiện công tác báo cáo:
 • Đưa thông tin khách hàng lên hệ thống;
 • Kiến thức tổng quan về mạng viễn thông;
 • Làm báo cáo đối soát sự cố.
CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • 1-2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Chủ động, có trách nhiệm với công việc.
 • Giám sát hệ thống và cảnh báo kịp thời;
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Viễn thông và có…
CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • 1-2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Monitor và giám sát chủ động các hệ thống trong DC;
 • Gửi các báo cáo hệ thống định kỳ cho khách hàng;
 • Hồ Chí Minh , Quận 9 Mức lương:
CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • 2-5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Điều hành mọi hoạt động của việc thực hiện giải pháp được giao, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về công việc được phân công;
CMC TELECOM - TOP 25 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔ...
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Monitor và giám sát chủ động các hệ thống trong DC;
 • Gửi các báo cáo hệ thống định kỳ cho khách hàng;
 • Hà Nội , Quận Cầu Giấy Mức lương: