Quan Hệ Công Chúng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 80 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội +1 location
17.000.000 VNĐ một tháng
 • Công tác làm hồ sơ công trình:
 • Các công việc thực hiện khác theo sự phân công của Lãnh đạo.
 • Đi làm việc tại các công trình theo sự phân công của Lãnh đạo.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Ninh Thuận
8.500.000 VNĐ một tháng
 • Có mối quan hệ tốt với các đơn vị liên quan trong lĩnh vực công việc...
 • Chịu được áp lực và cường độ công việc cao trong công việc.
 • Công tác Hành chính chung:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Thực hiện Công bố thông tin trên SSC, HOSE, hệ thống điện tử IDS và website công ty.
 • Chịu được áp lực và cường độ công việc cao trong công việc.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
13.000.000 VNĐ một tháng
 • Có mối quan hệ tốt với các đơn vị liên quan trong lĩnh vực Lao động, pháp lý...
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc chi nhánh….
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Cập nhật các văn bản, tài liệu pháp luật liên quan đến công tác dự toán công trình.
 • Lập, soạn thảo các hợp đồng nhân công, thầu phụ theo sự phân công của Ban…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Nắm vững Công tác điều hành, quản lý thi công, An toàn lao động, vệ sinh lao động, hiểu rõ hệ thống pháp luật của Nhà nước:
 • Khang trang tại công trường;
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Các công việc thực hiện khác theo sự phân công của Lãnh đạo.
 • Chịu được áp lực và cường độ công việc cao trong công việc.
 • Thưởng các ngày lễ tết trong năm;
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Các công việc thực hiện khác theo sự phân công của Lãnh đạo.
 • Chịu được áp lực và cường độ công việc cao trong công việc.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Ninh Thuận
 • Có mối quan hệ tốt với các đơn vị liên quan trong lĩnh vực Ngành Điện...
 • Trực tiếp xây dựng phát triển các mối quan hệ tiếp thị tìm kiếm việc làm cho công ty;
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Nắm vững hệ thống pháp luật của Nhà nước liên quan như:
 • Duy trì, vận hành hệ thống máy chấm công, tổng hợp báo cáo hàng tuần;
 • Kỹ sư Công nghệ Thông tin,......