Quan Hệ Công Chúng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 153 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan.
 • Có Bằng Trung cấp trở lên hoặc Kinh nghiệm liên quan.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất…
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Chưa Có MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan QUYỀN LỢI.
 • Có Bằng Trung cấp trở lên hoặc Kinh nghiệm liên quan.
 • 10 - 12 Triệu Kinh nghiệm:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan.
 • Có Bằng Trung cấp trở lên hoặc Kinh nghiệm liên quan.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất…
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan.
 • Có Bằng Trung cấp trở lên hoặc Kinh nghiệm liên quan.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất…
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan.
 • Có Bằng Trung cấp trở lên hoặc Kinh nghiệm liên quan.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất…
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Chưa Có MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan QUYỀN LỢI.
 • Có Bằng Trung cấp trở lên hoặc Kinh nghiệm liên quan.
 • 10 - 12 Triệu Kinh nghiệm:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Chưa Có MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan QUYỀN LỢI.
 • Có Bằng Trung cấp trở lên hoặc Kinh nghiệm liên quan.
 • 10 - 12 Triệu Kinh nghiệm:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan.
 • Có Bằng Trung cấp trở lên hoặc Kinh nghiệm liên quan.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất…
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan.
 • Có Bằng Trung cấp trở lên hoặc Kinh nghiệm liên quan.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất…
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Chưa Có MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan QUYỀN LỢI.
 • Có Bằng Trung cấp trở lên hoặc Kinh nghiệm liên quan.
 • 10 - 12 Triệu Kinh nghiệm: