Create your CV - It only takes a few seconds

Quốc Tế Truyền Thông imc Group Intern Thực Tập Sinh Ho Chi Minh 03/03/2020 jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Thực Tập Sinh PR – Marketing

Quốc Tế Truyền Thông (IMC Group) Intern - Thực tập...
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hỗ trợ công tác viết bài truyền thông & chạy các công việc chạy chiến dịch truyền thông, quảng bá chương trình, sự kiện của Tập đoàn.
  • Ưu tiên ứng viên Nam.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email