Quản Trị jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 17,026 jobs
Khánh Hòa
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Chủ động tìm gặp khách hàng và thông tin khách hàng.
 • Kiểm tra, đối chiếu thông tin của khách hàng và nắm bắt khả năng tài chính và khả năng thanh toán của khách…
Công ty TNHH Thương Mại BBT
Việt Nam
 • Quản trị hệ thống mạng nội bộ và internet.
 • Đặc biệt là ở vị trí Quản Trị Viên Website.
 • Xây dựng, phát triển, quản trị nội dung websites, Fanpage của Công ty.
Công ty TNHH Trends & Technologies Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Receive customer request, respond, consult customers for product and provide services.
 • Co-ordinate with relative department, prepare relating document for…
Luxstay
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản trị vận hành toàn bộ hệ thống kinh doanh của công ty.
 • Quản lý và chịu trách nhiệm kết quả vận hành dịch vụ với các đối tượng:
 • Does this sound like you?
Bình Thuận
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Chủ động tìm gặp khách hàng và thông tin khách hàng.
 • Kiểm tra, đối chiếu thông tin của khách hàng và nắm bắt khả năng tài chính và khả năng thanh toán của khách…
ABBank
Việt Nam
 • Các ứng viên đã từng làm việc tại bộ phận CNTT, Corebanking, quản trị dữ liệu.
 • Thực hiện các công việc liên quan đến đánh giá hiện trạng về công tác quản trị dữ…
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Quản trị Dự án (Phần mềm).
 • Ưu tiên có chứng chỉ về quản trị dự án.
 • Tổ chức và quản lý triển khai các dự án, xác định các rủi ro và quản trị phòng ngừa rủi ro dự…
Công Nghiệp Golden Tree Plastics (VN)
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Luật, Quản trị kinh doanh, quản lý công nghiệp, kế toán, ngôn ngữ Trung, ngôn ngữ Anh, ….
 • Quản lý ký túc xá.
 • Thiết bị dụng cụ văn phòng.
Hà Nội
 • Yêu thích cài đặt và quản trị máy chủ, database và ứng dụng, viết script quản trị.
 • Quản trị, vận hành CSDL Oracle, MS SQL.
 • Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn.
Đồng Nai
 • Lập các báo cáo quản trị khác theo yêu cầu của cấp trên.
 • Kiểm tra và tổng hợp báo cáo quản trị theo khoản mục quan trọng (doanh thu, giá vốn, chi phí, vo…