Quản Trị jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Bình Dương (undo) Nhân viên it (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 8 jobs
Công ty Cổ phần Moveo Bình Dương
Bình Dương
 • _ Quản trị hệ thống máy tính;
 • _ Quản trị Website của Công ty.
 • _ Quản lý SErver, hệ thống mạng, SErver, Data center.
 • _ Thiết lập hệ thống mạng nội bộ Công ty.
Công ty TNHH Srithai (Việt Nam)
Bình Dương
 • IT Support,Quản Trị Hệ Thống.
 • 1.Manage and troubleshoot network systems, computers in the office.
 • 2.Develop, manage infrastructure systems, IT networks for…
Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
 • Quản Trị Hệ Thống,Quản Trị Mạng.
 • Làm và quản lý trang Web cho Công ty.
 • Thực hiện một số công việc phát sinh khác do quản lý điều động...
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
7.500.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý vận hành mạng.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, quản trị mạng và các ngành liên quan.
 • Quản lý xây dựng và vận hành mạng.
Công Ty Tnhh Tm Dv Sx Giấy Khải Hoàng
Bình Dương
7.000 VNĐ một giờ
 • Có kinh nghiệm về quản trị mạng, quản trị hệ thống.
 • Quản trị hệ thống phần mềm kế toán, máy chấm công, camera,….
 • Quản lý hệ thống mạng nội bộ của công ty.
Dan On Foods
Bình Dương
 • Quản trị Phần mềm máy chấm công, phần mềm bán hàng.
 • Quản trị Cơ sở dữ liệu My SQL,SQL Server phần mềm chấm công, phần mềm bán hàng.
 • Bình Dương , Thị xã Bến Cát.
TBS Logistics
Bình Dương
 • Có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm nghiên cứu triển khai về các giải pháp Quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp (ERP/SAP).
 • Cho các sever và máy con.
CÔNG TY TNHH SHARP MANUFACTURING VIỆT NAM
Bình Dương
7.600.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, quản trị mạng và các ngành liên quan.
 • Kinh nghiệm vận hành và bảo trì hệ thống quản lý quy trình.
» Create your CV - It only takes a few seconds