Quản Trị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7,449 jobs
Hà Nội
 • VPBank is implementing various programs following approved plan and enhancing risk governance in correspondence with SBV and international standards, including…
Hà Nội
 • Có kinh nghiệm làm việc với các lãnh đạo quản trị cấp cao.
 • Hỗ trợ Lãnh đạo trong công tác quan tâm về tinh thần với CBNV dưới quyền, nắm được ngày sinh nhật của…
Hà Nội
 • Project Manager - Quản lý Dự án Khối Quản trị Rủi ro - Hà Nội Project Manager - Quản lý Dự án Khối Quản trị Rủi ro - Hà Nội - TA Project Manager - Quản lý Dự án…
Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại BAAT...
Hà Nội
 • Make survey or check actual situation to understand training needs for tenant staff in Shopping Mall.
 • Assist supervisor to make yearly training plan and budget.
Hà Nội
 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành, có ưu tiên quản trị nhân sự, kế toán kiểm toán, khoa học quản lý hoặc có liên quan;
 • Tòa văn phòng Keangnam Landmark 72.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng văn bản quản trị rủi ro tín dụng:
 • Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật ….
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành:
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Quản trị Dự án (Phần mềm).
 • Ưu tiên có chứng chỉ về quản trị dự án.
 • Tổ chức và quản lý triển khai các dự án, xác định các rủi ro và quản trị phòng ngừa rủi ro dự…
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Cử nhân trở lên các ngành Tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh,...
 • Theo dõi và thực hiện các điều chỉnh quản trị thuộc hoạt động báo cáo phụ…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia thiết lập hệ thống báo cáo và các phương pháp, tiêu chuẩn, công cụ cơ bản cho quản trị rủi ro hoạt động (LDC, RCSA, KRIs);
 • Tư duy mạch lạc và cầu thị.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia thiết lập hệ thống báo cáo và các phương pháp, tiêu chuẩn, công cụ cơ bản cho quản trị rủi ro hoạt động (LDC, RCSA, KRIs);
 • Tư duy mạch lạc và cầu thị.