Create your CV - It only takes a few seconds
Page 5 of 122 jobs
Bà Rịa - Vũng Tàu
20.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham mưu chiến lược phát triển đến hội đồng quản trị.
 • Mô tả về công việc.
 • Tổ chức bộ máy (nội quy, chính sách, quy trình, mô tả công việc cho từng bộ phận, chức…
Thương Mại Sản Xuất Châu Thành
Bà Rịa - Vũng Tàu
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.
 • Hướng dẫn người nuôi sử dụng các sản phẩm của công ty và tư vấn kĩ thuật cho người nuôi trị…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Bà Rịa - Vũng Tàu
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • Khóa đào tạo bài bản, nâng cao nghiệp vụ quan hệ đối tác, quản lý và chăm sóc…
Ngân Hàng Á Châu ACB
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Marketing...
 • + Đối với cấp Nhân viên:
HD Bank
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Quản lý, chăm sóc cơ sở khách hàng cá nhân hiện tại:
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Bà Rịa - Vũng Tàu
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • Khóa đào tạo bài bản, nâng cao nghiệp vụ quan hệ đối tác, quản lý và chăm sóc…
KINH DOANH F88
Bà Rịa - Vũng Tàu
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Có khả năng chịu áp lực công việc và quản trị cảm xúc;
 • Quản lý, kiểm kê tiền, tài sản của Công ty và khách hàng theo đúng quy định;
 • + Tại Bà Rịa Vũng Tàu:
HD Bank
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Thực hiện nhập mã Cán bộ quản lý (Account Executive)…
W360S
Bà Rịa - Vũng Tàu
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các khối Marketing, Quản Trị Kinh Doanh, Ngoại thương, Công nghệ thông tin hoặc các ngành có liên quan.
 • Đam mê hoạt động kinh doanh.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Bà Rịa - Vũng Tàu
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • Khóa đào tạo bài bản, nâng cao nghiệp vụ quan hệ đối tác, quản lý và chăm sóc…