Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Trị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
Bà Rịa - Vũng Tàu
5.000 VNĐ một giờ
  • Xây dưng, Kiến trúc, Quản trị kinh doanh, thư ký...
  • Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, quản lý thời gian tốt.
  • Quản lý các công việc liên quan đến hồ sơ dự án.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Bà Rịa - Vũng Tàu
7.000.000 VNĐ một tháng
  • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
  • Khóa đào tạo bài bản, nâng cao nghiệp vụ quan hệ đối tác, quản lý và chăm sóc…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Bà Rịa - Vũng Tàu
7.000.000 VNĐ một tháng
  • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
  • Khóa đào tạo bài bản, nâng cao nghiệp vụ quan hệ đối tác, quản lý và chăm sóc…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Bà Rịa - Vũng Tàu
7.000.000 VNĐ một tháng
  • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
  • Khóa đào tạo bài bản, nâng cao nghiệp vụ quan hệ đối tác, quản lý và chăm sóc…
» Create your CV - It only takes a few seconds