Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Trị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực.
 • Quản lý nguồn nhân sự nội bộ.
 • Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động.
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực.
 • Kinh nghiệm quản lý dự án.
 • Quản lý việc tuân thủ về môi trường, an toàn.
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Quản trị Kinh Doanh, Kế toán, Quản trị công nghiệp...
 • Quản lý tồn kho bao bì và kho nguyên phụ liệu thực tế.
 • Tiếng Anh (Có thể làm việc).
 • Chế độ phúc lợi tốt.
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị, Tiếng Nhật/Anh hoặc các ngành tương tự.
 • Quản lý chung các công việc hành chính.
 • Đảm trách các hoạt động của công ty:
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực.
 • Kinh nghiệm quản lý dự án.
 • Quản lý việc tuân thủ về môi trường, an toàn.
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Tốt nghiệp Đại hoc chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Lao động, Kinh tế hoặc các lĩnh vực có liên qua.
 • Chịu trách nhiệm trả lương hàng tháng và phiếu lương.
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Quản lý máy móc, thiết bị.
 • Quản lý chi phí bảo trì.
 • Quản lý nhân sự trong bộ phận.
 • Thiết lập, quản lý bản vẽ máy móc dựa trên điều kiện thực tiễn.
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực.
 • Quản lý nguồn nhân sự nội bộ.
 • Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động.
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngoại thương, XNK hoặc quản trị kinh doanh….
 • Quản lý đơn hàng, quản lý bán hàng trong ngoài nước.
 • Quản lý nhà cung cấp;
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngoại thương hoặc Quản trị kinh Doanh,….
 • Theo dõi, quản lý các đơn hàng trong và ngoài nước.