Quản Trị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 159 jobs
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Nguồn vốn, quản lý tài sản nợ - có;
 • Có tư duy logic tốt, biết cách sắp xếp và quản lý thời gian hiệu quả.
 • Tham gia thẩm định/lập tờ trình liên quan đến cấp và…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Nguồn vốn, quản lý tài sản nợ - có;
 • Có tư duy logic tốt, biết cách sắp xếp và quản lý thời gian hiệu quả.
 • Tham gia thẩm định/lập tờ trình liên quan đến cấp và…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia thiết lập hệ thống báo cáo và các phương pháp, tiêu chuẩn, công cụ cơ bản cho quản trị rủi ro hoạt động (LDC, RCSA, KRIs);
 • Tư duy mạch lạc và cầu thị.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực, chuyên môn về kinh tế, đầu tư, quản trị kinh doanh, luật, tài chính ngân hàng.
 • Tính liêm khiết/ trung thực.
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực, chuyên môn về kinh tế, đầu tư, quản trị kinh doanh, luật, tài chính ngân hàng.
 • Tính liêm khiết/ trung thực.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch, quản lý, chịu trách nhiệm nội dung trên các kênh truyền thông nội bộ của ngân hàng (Group nội bộ, email, fanpage, bản tin radio, bản tin hình…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia thiết lập hệ thống báo cáo và các phương pháp, tiêu chuẩn, công cụ cơ bản cho quản trị rủi ro hoạt động (LDC, RCSA, KRIs);
 • Tư duy mạch lạc và cầu thị.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia thiết lập hệ thống báo cáo và các phương pháp, tiêu chuẩn, công cụ cơ bản cho quản trị rủi ro hoạt động (LDC, RCSA, KRIs);
 • Tư duy mạch lạc và cầu thị.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các yêu cầu đối với quản trị danh mục tiền vay;
 • Có kiến thức liên quan đến tín dụng, quản lý rủi ro, xây dựng chính sách bảo đảm…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Toán kinh tế, Thống kê ….
 • Thực hiện các báo cáo liên quan đến tình hình triển khai công cụ đo lường, quản…