Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Trị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 41 jobs

Thư ký Hội đồng tín dụng – Khối Quản trị rủi ro

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực, chuyên môn về kinh tế, đầu tư, quản trị kinh doanh, luật, tài chính ngân hàng;
 • Điều phối và quản lý thông tin.

Chuyên viên Tái thẩm định doanh nghiệp lớn - Khối Quản trị r...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực, chuyên môn về kinh tế, đầu tư, quản trị kinh doanh, luật, tài chính ngân hàng.
 • Tính liêm khiết/ trung thực.

Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu - Khối Công nghệ thông ti...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống Database được phân công;
 • Thực hiện các công việc khác do cán bộ quản lý giao;
 • 01 - 02 năm Thời gian làm việc:

Chuyên viên Bộ phận Quản trị vốn – Phòng Quản lý vốn – Khối...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Hà Nội - CV Bộ phận Quản trị vốn – Họ và tên.
 • Các báo cáo quản trị về huy động, tín dụng và các hạng mục tài sản khác hàng ngày theo nội dung phân tích cho báo…

Chuyên viên Phân tích đầu tư - Ban Đầu Tư

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đầu tư;
 • 02 Thời gian làm việc:

Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp tuyển dụng - Khối Quả...

NGÂN HÀNG QUỐC DÂN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Luật kinh tế, Toán tin, kinh tế, quản trị kinh doanh, tiếng Anh, quản lý nhân sự.
 • Kỹ năng quản lý và khai thác thông tin;

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Khối Ngân hàng Bán...

NGÂN HÀNG QUỐC DÂN
Đồng Nai
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh….
 • Yêu cầu kinh nghiệm không yêu cầu.

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Ngân hàng...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh..;
 • 01 Thời gian làm việc:

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Khối Khách hàn...

Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh….
 • 01 Thời gian làm việc:

Chuyên viên Tái thẩm định Doanh nghiệp - Trung tâm Tái thẩm...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực, chuyên môn về kinh tế, đầu tư, quản trị kinh doanh, luật, tài chính ngân hàng ;
 • 1 Thời gian làm việc:

Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh ng...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh….
 • 01 Thời gian làm việc:

Chuyên viên chính Phát triển ứng dụng - Khối Công nghệ

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Quản trị các hệ thống thống Server (windows, linux, Unix, Virtual ), Storage, SAN Swith, Tape;
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan để đánh giá khắc phục sự cố cơ…

Chuyên viên Quản trị rủi ro thị trường - Khối Quản trị rủi r...

NGÂN HÀNG QUỐC DÂN
Hà Nội
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Chuyên viên Quản trị rủi ro thị trường - Khối Quản trị rủi ro cách đây lúc 2020-03-23 00:40:01.

Trợ lý kinh doanh - Khách hàng doanh nghiệp

Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên, các chuyên ngành Tài Chính, Ngân Hàng, Ngoại Thương, Thương mại, Quản Trị Kinh Doanh hoặc tương đương.

Chuyên viên Digital Marketing - Khối Ngân hàng Bán lẻ

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Quản trị fanpage của ngân hàng.
 • Kiểm soát và quản lý và tối ưu chi phí triển khai các kênh online.
 • Xây dựng cách thức phù hợp để tiếp cận và quản lý cộng đồng…

Get new jobs for this search by email