Quản Trị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 127 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp thực hiện các công việc theo ủy quyền của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.
 • Thực hiện công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ28.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng quản trị, xây dựng tốt.
 • Hệ Thống Quản lý chất lượng ISO:
 • Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
 • Tổ chức vận hành máy móc thiết bị:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng chiến lược và quản lý giá trị cốt lõi của nhãn hàng chuyên trách.
 • Quản lý ngân sách của nhãn hàng chuyên trách, quản lý những vật phẩm marketing hiện…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội nhân văn, luật và một số ngành thuộc khối kinh tế.
 • Quản lý hoạt động Operations:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ngành Quản trị Nguồn Nhân lực, Kinh tế Lao động.
 • Quản lý các chương trình thưởng cho các cấp quản lý.
 • Tối thiếu 3 năm kinh nghiệm xây dựng và triển khai…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Ưu tiên chuyên ngành Sales & Marketing, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Quản Lý Nhà Hàng-Khách Sạn.
 • Phân công Quản lý khu vực, Quản lý Cửa hàng và phối…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Định hướng phát triển và quản trị nội dung cho website, facebook và các trang mạng xã hội khác.
 • Bao gồm các nhiệm vụ khác theo sự phân công quản lý.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên cao cho người có kinh nghiệm trong việc quản trị hàng tồn kho.
 • Công Tác Quản Lý Đội Ngũ:
 • Điều hành và quản lý các dự án khác được giao.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một tháng
 • Am hiểu kiến thức về quản trị kinh doanh, luật kinh tế, đầu tư.
 • Thu thập, cập nhật, phân tích, tóm lược thông tin về các văn bản pháp luật mới, thông tin báo…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động phòng bảo trì.
 • Quản lý các thiết bị kiểm định an toàn nghiêm ngặc.
 • Tiếp nhận và triển khai các hệ thống quản lý theo chủ…