Quản Trị jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: HD Bank (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 96 jobs
HD Bank
Ninh Thuận
 • Quản lý sự thay đổi.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương…
HD Bank
Bình Phước +5 locations
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Kiểm soát việc tuân thủ các quy định, nghiệp vụ giao…
HD Bank
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Tạm xuất – hoàn nhập, đánh giá tăng/ giảm giá trị TSĐB;
 • Nhận và chịu trách nhiệm bảo quản an toàn bản chính của hồ sơ TSĐB trong quá trình tác nghiệp cho đến…
HD Bank
Đồng Nai +2 locations
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Thực hiện nghiệp vụ và quản lý tài khoản tiền gởi,…
HD Bank
Quảng Bình +3 locations
 • Quản lý sự thay đổi.
 • Quản lý Nhân sự thuộc Phòng giao dịch:
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh…
HD Bank
Sơn La
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Xây dựng kế hoạch phát triển & quản trị rủi ro kinh doanh tại chi nhánh và các…
HD Bank
Hà Nội
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Quản lý Dự án hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Công tác hỗ trợ, điều phối, quản trị Dự án:
 • Tự tin và sáng tạo.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +3 locations
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Thực hiện nhập mã Cán bộ quản lý (Account Executive)…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Tổ chức quản lý về việc ghi chép:
 • Thực hiện các công việc hàng ngày:
HD Bank
Bà Rịa - Vũng Tàu +2 locations
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc.