Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Trị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 126 jobs

CV PHÁP LÝ CHỨNG TỪ & QUẢN LÝ TÀI SẢN - Việc làm mới

HD BANK
Bà Rịa - Vũng Tàu
8.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tạm xuất – hoàn nhập, đánh giá tăng/ giảm giá trị TSĐB;
 • Nhận và chịu trách nhiệm bảo quản an toàn bản chính của hồ sơ TSĐB trong quá trình tác nghiệp cho đến…

GIAO DỊCH VIÊN

HD Bank
Bình Dương +1 location
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Thực hiện nghiệp vụ và quản lý tài khoản tiền gởi,…

CV PHÁP LÝ CHỨNG TỪ & QUẢN LÝ TÀI SẢN

HD Bank
Tiền Giang +1 location
 • Tạm xuất – hoàn nhập, đánh giá tăng/ giảm giá trị TSĐB;
 • Nhận và chịu trách nhiệm bảo quản an toàn bản chính của hồ sơ TSĐB trong quá trình tác nghiệp cho đến…

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ CHỨNG TỪ & QUẢN LÝ TÀI SẢN

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Tạm xuất – hoàn nhập, đánh giá tăng/ giảm giá trị TSĐB;
 • Nhận và chịu trách nhiệm bảo quản an toàn bản chính của hồ sơ TSĐB trong quá trình tác nghiệp cho đến…

TRỢ LÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng hoặc tham gia xây dựng hệ thống văn bản, quy định, quy trình, hướng dẫn, công cụ phục vụ công tác quản lý, quản trị trong Văn phòng lãnh đạo.

CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH THẺ

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • 1.Kiểm tra, nhập liệu thông tin khách hàng và đơn đề nghị cấp thẻ vào hệ thống.

TRỢ LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

HD Bank
Đồng Nai
 • Khối ngành Kinh tế (Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán,...).
 • Chi nhánh & PGD HDBank thuộc tỉnh Đồng Nai.
 • Kiến thức & kinh nghiệm làm việc:

TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH

HD Bank
Đồng Tháp +1 location
 • Quản lý sự thay đổi.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương…

KẾ TOÁN TỔNG HỢP - Việc làm mới

HD BANK
Kiên Giang
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Phụ trách lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Tập đoàn.
 • Hỗ trợ Kế toán Trưởng và Giám đốc Tài chính trong công tác tổ chức, quản lý hoạt động của Phòng Kế…

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP/ CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Lập kế hoạch, đóng góp ý kiến cho việc xây dựng và duy trì các mô hình/ khung…

CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH new

HD Bank
Kon Tum +2 locations
 • Ưu tiên tốt nghiệp ngành Luật, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương….
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Hồ sơ nguồn trả nợ;

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

HD Bank
Lâm Đồng +5 locations
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Thực hiện nhập mã Cán bộ quản lý (Account Executive)…

DATA ENGINEER (JUNIOR - ASSOCIATE0 - Việc làm mới

HD BANK
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Bạn sẽ được thử thách với nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ quản trị máy chủ đến lập mô hình siêu dữ liệu đến thiết kế giao diện người dùng.
 • Bạn lắng nghe hiệu quả.

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÍN DỤNG

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Các chứng chỉ về quản trị rủi ro, phân tích tài chính.
 • Báo cáo NHNN, Báo cáo quản lý rủi ro, báo cáo kiểm toán….
 • Tham gia các dự án liên quan đến thẻ.

NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ - Việc làm mới

HD BANK
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Thẩm định tính chất sở hữu, hiện trạng, giá trị của tài sản….
 • Tiến hành thẩm định giá tài sản theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và lập báo cáo thẩm định…

Get new jobs for this search by email