Quản Trị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 111 jobs
DOJI
Hà Nội
 • Kỹ năng quản trị xung đột.
 • Lập các báo cáo quản trị liên quan hàng tháng/quý/năm và các loại báo cáo khác khi có yêu cầu;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Ninh Bình +2 locations
 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên, chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế hoặc các ngành có liên quan;
 • Toàn thời gian cố định.
 • Theo yêu cầu công việc…;
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản lý lao động, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Khả năng quản trị rủi ro;
 • Kỹ năng nắm bắt, quản trị thông tin;
 • Kỹ năng quản trị các quy định, quy trình tác nghiệp liên quan;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Nghệ An
Easily apply
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản lý lao động, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Cần Thơ
Easily apply
 • Quản trị nhân lực, Hành chính hoặc các.
 • Quản lý dữ liệu và hồ sơ nhân sự:
 • Có trách nhiệm bảo quản dữ liệu và lưu trữ hồ sơ nhân sự.
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Kỹ năng quản trị xung đột.
 • Quản lý và hỗ trợ chấm công, lương thêm giờ cho CBNV tại Dự án;
 • Đề xuất, kiểm soát và Quản lý văn phòng phẩm, trang thiết bị tại Dự…
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy các khối ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan;
 • Quản lý đội ngũ nhân viên bán lẻ tại Trung tâm;
DOJI
Bình Định
Easily apply
 • Khả năng quản trị rủi ro;
 • Kỹ năng quản trị các quy định, quy trình tác nghiệp liên quan;
 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên, chuyên ngành quản trị kinh…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên, chuyên ngành quản lý hành chính, quản trị nhân lực, luật, kinh tế...
 • Kỹ năng quản lý nhân sự và dẫn dắt nhóm làm việc;