Quản Trị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 282 jobs
Sơn La
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Với tầm nhìn để tiến xa hơn, bên cạnh việc định hướng phát triển cẩn trọng, quản trị doanh nghiệp tiên tiến, xây dựng văn hóa doanh nghiệp có bản sắc và nỗ lực…
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hiểu biết hệ thống quản trị mail google là một lợi thế.
 • Quản lý, cấp phát, thu hồi tài sản, thiết bị công nghệ thông tin.
 • Mô tả về công việc.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có khả năng tính toán chi phí, quản trị thời gian, giao tiếp và giải quyết tình huống.
 • Quản lý máy móc, thiết bị của nhà máy.
 • Mô tả về công việc.
Hà Nội
 • Hợp tác với quản lý dự án để làm rõ yêu cầu của khách hàng.
 • Chúng tôi biết sự phát triển lớn mạnh này đạt được là vì các thành viên trong tập thể công ty đã…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý đơn giá và tổng giá trị liên quan đến dự toán các công trình và dự án của công ty.
 • Hiểu biết về mô hình đào tạo, quản lý, phát triển nhân sự.
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả về công việc.
 • Được training huấn luyện cầm tay chỉ việc rõ ràng, sau khi thành thục mới được phép làm, sau mỗi tuần được ôn lại, có người trưởng nhóm và…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý và giảng dạy các chuyên ngành thuộc ngành quản trị kinh doanh.
 • Giảng dạy các môn chuyên ngành và nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị du lịch.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý và giảng dạy các chuyên ngành thuộc ngành quản trị kinh doanh.
 • Giảng dạy các môn chuyên ngành và nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị du lịch.
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp các chuyên ngành quản lý giáo dục, quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Quản lý về cơ sở vật chất.
Đồng Nai
16.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Hơn 10 năm qua, Core Net HCM đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn đến các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh và Tiếp thị toàn cầu.