Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 422 jobs
ABBank
Việt Nam
 • Các ứng viên đã từng làm việc tại bộ phận CNTT, Corebanking, quản trị dữ liệu.
 • Thực hiện các công việc liên quan đến đánh giá hiện trạng về công tác quản trị dữ…
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Quản trị Dự án (Phần mềm).
 • Ưu tiên có chứng chỉ về quản trị dự án.
 • Tổ chức và quản lý triển khai các dự án, xác định các rủi ro và quản trị phòng ngừa rủi ro dự…
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Quản trị Dự án (Tích hợp).
 • Ưu tiên có chứng chỉ về quản trị dự án và chứng chỉ công nghệ:
 • Tổ chức và quản lý triển khai các dự án tích hợp của Công ty, xác định…
Tinhvan Group
Hà Nội
 • Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc quản trị mạng Linux.
 • Chuyên viên quản trị hệ thống cho các dự án liên quan đến Chatbot, AI, Big Data:
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản Lý Dự Án - Xây Dựng.
 • Kỹ năng quản trị nhân sự và xây dựng bộ máy nhân sự để triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả.
 • Xây dựng nhân sự phòng dự án.
TELSOFT
Hà Nội
 • Thực hiện quản lý các dự án, quản lý nhóm được giao theo sự phân công của các Giám đốc/Trưởng phòng phụ trách dự án.
 • Kỹ năng tổ chức và quản lý nhóm hiệu quả.
Đầu Tư Nam Long
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng lãnh đạo, quản trị nhân sự.
 • Kiến thức chung về quản lý khu dân cư.
 • Kiến thức xây dựng, quản lý – vận hành tòa nhà.
 • Trình độ chuyên môn/ bằng cấp:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiến thức về điều hành / quản trị doanh nghiệp, kinh doanh, tài chính, xây dựng, quản lý dự án liên quan đến lĩnh vực BĐS.
 • V Kinh nghiệm quản lý:
Xây Dựng và Thương Mại Green World
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiến trúc sư, hoặc Kỹ sư xây dựng, Quản lý dự án, Quản trị kinh doanh.
 • Biết tổ chức, quản lý dự án, có thể dàm phán, thương lượng các vấn đề phức tạp, nhạy cảm…
Admicro
Hà Nội
 • Có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm quản trị dự án với ngân sách lớn.
 • Lập danh mục các hoạt động của dự án theo yêu cầu của dự án và mục tiêu cần đạt.