Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Trị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Tan Ky Mineral Processing JSC
Vinh
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Phụ trách quản trị, xây dựng nội dung trên các kênh truyền thông (website, fanpage, b2b website,linkein…).
  • Triển khai thực hiện các chiến dịch Marketing thương…
» Create your CV - It only takes a few seconds