Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 6,279 jobs
Hà Nội
 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành, có ưu tiên quản trị nhân sự, kế toán kiểm toán, khoa học quản lý hoặc có liên quan;
 • Tòa văn phòng Keangnam Landmark 72.
Hà Nội
 • Tham gia quản trị phụ trách vận hành hệ thống lưu trữ.
 • Trực tiếp tham gia phụ trách quản trị, vận hành hạ tầng ảo hoá Vmware.
 • Và tương tác với hạ tầng ảo hóa.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nắm vững kiến thức về quản trị hành chính văn phòng,.
 • Báo cáo Tổng hợp chi phí tiện ích của đơn vị quản lý:
 • Thực hiện việc mua sắm, cấp phát, quản lý tài sản và…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Nguồn vốn, quản lý tài sản nợ - có;
 • Có tư duy logic tốt, biết cách sắp xếp và quản lý thời gian hiệu quả.
 • Tham gia thẩm định/lập tờ trình liên quan đến cấp và…
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực, chuyên môn về kinh tế, đầu tư, quản trị kinh doanh, luật, tài chính ngân hàng.
 • Tính liêm khiết/ trung thực.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Nguồn vốn, quản lý tài sản nợ - có;
 • Có tư duy logic tốt, biết cách sắp xếp và quản lý thời gian hiệu quả.
 • Tham gia thẩm định/lập tờ trình liên quan đến cấp và…
Hà Nội
 • Yêu thích cài đặt và quản trị máy chủ, database và ứng dụng, viết script quản trị.
 • Quản trị, vận hành CSDL Oracle, MS SQL.
 • Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn.
HRchannels.com
Hà Nội
 • Database Administrator | Nhân Viên Quản Trị Dữ Liệu (IT, $1100, BL5871).
 • Our client is a Online Paying company, now looking for a Database Administrator in Ha…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia thiết lập hệ thống báo cáo và các phương pháp, tiêu chuẩn, công cụ cơ bản cho quản trị rủi ro hoạt động (LDC, RCSA, KRIs);
 • Tư duy mạch lạc và cầu thị.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Trưởng Phòng Báo Cáo Quản Trị & Phân Tích - HCM- Bình Thạnh.
 • Kỹ năng quản lý tốt:
 • Quản lý và thực hiện các hồ sơ, bảo lãnh vay vốn ngân hàng.