Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Kho jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 14 jobs

Nhân viên hành chính nhân sự - quận 12

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Quận 12
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Requirements
Cao đẳng
 • Quản hồ sơ, lịch nhân viên..
 • Quản văn phòng phẩm.
 • Quản và cấp phát đồng phục nhân viên.
 • Quản khâu vệ sinh và căn tin Công Ty.

Nhân viên kế toán kho - quận 12

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Quận 12
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Requirements
Cao đẳng
 • Quản phòng, Giám đốc khu vực, Giám đốc kinh doanh.
 • Trung thực, năng động, chịu khó, nhẫn nại.
 • Đảm bảo việc khuân bê thành phẩm, nguyên vật liệu hoàn tất lên…

KẾ TOÁN CÔNG NỢ new

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Quận 12
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Requirements
Cao đẳng
 • Quản phòng, Giám đốc khu vực, Giám đốc kinh doanh.
 • Trung thực, năng động, chịu khó, nhẫn nại.
 • Theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu theo từng đối tượng,…

NHÂN VIÊN KINH DOANH SALE ONLINE

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Quận 12
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Requirements
Cao đẳng
 • Quản phòng, Giám đốc khu vực, Giám đốc kinh doanh.
 • Chuyên quản trị 4 trang web Online.
 • Trung thực, năng động, chịu khó, nhẫn nại.
 • Lập kế hoạch tuần, tháng.

Nhân viên IT - quận 12

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Quận 12
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Requirements
Cao đẳng
 • Quản hệ thống thông tin nội bộ:
 • Quản phòng, Giám đốc khu vực, Giám đốc kinh doanh.
 • Quản và xử toàn bộ hệ thống Công Nghệ Thông Tin (máy vi tính, máy…

Nhân viên kinh doanh trường học - quận 12

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Quận 12
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Requirements
Cao đẳng
 • Quản phòng, Giám đốc khu vực, Giám đốc kinh doanh.
 • Trung thực, năng động, chịu khó, nhẫn nại.
 • Nhân viên kinh doanh phải tư vấn khách hàng cụ thể về quy trình…

TẠP VỤ XƯỞNG LÀM VIỆC Ở CỦ CHI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Quận 12
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc theo hướng dẫn của Quản xưởng, khâu nào chưa nắm/chưa biết phải hỏi Quản xưởng.
 • Sẵn sàng tham gia công việc ra ngoài theo chỉ đạo của Công ty và…

Nhân viên kinh doanh nhà phân phối

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Quận 12
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Requirements
Cao đẳng
 • Quản phòng, Giám đốc khu vực, Giám đốc kinh doanh.
 • Chăm sóc khách hàng cũ, nhận đơn đặt hàng và quản công nợ khách hàng.
 • Phát triển thị trường mới.

Nhân viên chăm sóc nhà sách - quận 12

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Quận 12
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Requirements
THPT
 • Quản phòng, Giám đốc khu vực, Giám đốc kinh doanh.
 • Trung thực, năng động, chịu khó, nhẫn nại.
 • Chuyên chăm sóc các đại , các nhà phân phối.

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC NHÀ SÁCH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Quận 12
5.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Requirements
THPT
 • Quản phòng, Giám đốc khu vực, Giám đốc kinh doanh.
 • Trung thực, năng động, chịu khó, nhẫn nại.
 • Chuyên chăm sóc các đại , các nhà phân phối.

Nhân viên marketing online - quận 12

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Quận 12
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Requirements
Cao đẳng
 • Quản phòng, Giám đốc khu vực, Giám đốc kinh doanh.
 • Xây dựng, triển khai thực hiện và quản các chương trình đã được Giám đốc duyệt.
 • Một số yêu cầu khác:

We have removed 3 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email