Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 5,050 jobs
Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
Ðà Nẵng
 • Quản Điều Hành,Thi Công,Xây Dựng.
 • Điều hành các hoạt động liên quan đến các dự án xây dựng của DXMT, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến hoàn thành bàn giao dự…
Đầu tư Xây dựng Quốc Thịnh
Bà Rịa - Vũng Tàu
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Lập và kiểm soát hồ sơ quản chất lượng;
 • Lập dự toán, dự thầu, thanh quyết toán công trình.
 • Nam, tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành xây dựng dân dụng,…
Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản hoàn thành việc phê duyệt thủ tục pháp các dự án theo kế hoạch của Công ty.
 • Rà soát tình trạng pháp mỗi dự án, cập nhật, bổ túc, phát hành hồ sơ…
SHB
Hà Nội
 • Xử thành thào các nghiệp vụ kế toán xây dựng.
 • Thực hiện công tác liên quan tới mua sắm xây dựng hoặc đấu thầu các dự án xây dựng của SHB, phối hợp tham gia…
SHB
Hà Nội
 • Là thành viên tổ kỹ thuật triển khai dự án Quản Quan hệ khách hàng – CRM tại SHB.
 • Thực hiện xây dựng các tài liệu, quy trình hỗ trợ, vận hành hệ thống.
Công ty Cổ phần Công nghệ Ezcloud Toàn Cầu
Hà Nội
 • Xây dựng quy trình phát triển sản phẩm phù hợp với yêu cầu của từng dự án.
 • Có kỹ năng quản thời gian.
 • Mức lương hấp dẫn + Thưởng dự án.
VIKO P&C
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm làm tại các dự án nước ngoài, có khả năng giao tiếp Tiếng Anh (Tiếng Hàn) cơ bản.
 • Phối hợp với bộ phận công trường, quản công trường tổng hợp,…
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẤT MỚI
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thông báo cho Ban GĐ, cấp Quản , Phòng Kinh doanh :
 • 1 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Kế Toán Công Nợ Dự Án trong ngành Kế toán / Kiểm toán, Xây dựng,…
SHB
Hà Nội
 • Xây dựng các Quy định, Quy trình, Tài liệu hướng dẫn đối với công tác quản trị vận hành Hệ thống thiết bị mạng/bảo mật và Hạ tầng TTDL;
VTPostTek (A Member of Viettel Post)
Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết và phân công công việc cho các thành viên dự án.
 • Quản toàn bộ các tài liệu liên quan đến dự án.
 • Quản bán hàng đa kênh.