Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 29 jobs
Việt Nam Food
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đánh giá tình hình sử dụng và quản vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản kế toán.
 • Mục đích của chức danh:
TG Food
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan quản thuế/ kiểm toán.
 • Có kinh nghiệm trong việc quản hiệu suất và vận hành công việc.
 • Phụ cấp cơm trưa 25.000/ngày.
Nhựa Rạng Đông
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham mưu Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản tài chính, phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc thù của Công ty.
 • Phân tích và xử vấn đề.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN T...
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Liên quan đến công tác quản kế toán.
 • Hà Nội Phần Mềm Kế Toán Quyết Toán Thuế Hạch Toán Thuế Kiểm Tra Số Liệu Báo Cáo Tài Chính MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tổ chức quản…
MIỀN NHIỆT ĐỚI NHA TRANG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có khả năng quản điều hành (khả năng quản trị công việc và con người).
 • Tham gia xây dựng các chính sách tài chính nội bộ, bán hàng, mua hàng, đầu tư.
Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
Hà Nội
 • Xử các báo cáo về các vấn đề nghiệp vụ và quản doanh thu, chi phí, hàng hóa, tài sản cố định,...
 • Tổ chức, quản hoạt động điều hành của Phòng tài chính…
THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức quản công tác kiểm soát chất lượng kế toán trong toàn hệ thống, đảm bảo việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, công cụ quản công tác kế toán để…
Công Ty Cổ Phần Thế Giới Bảng
Việt Nam
 • Quản nội bộ, duy trì quản tiền mặt, các khoản phải nộp, phải trả được đối chiếu rõ ràng.
 • Quản văn phòng và các công việc quản khác theo sự chỉ đạo…
Bibabo
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hướng dẫn xây dựng kế hoạch quyết toán hàng năm, quyết toán các dự án của Công ty của các phòng ban Công ty.
 • Đặc biệt có cơ hội thăng tiến và tăng thu nhập phù…
Đầu Tư Và Xây Dựng Hà Nội
Hà Nội
35.000.000 VNĐ một năm
 • Xây dựng các chính sách và kế hoạch tài chính;
 • Tổ chức hoạt động Tài Chính từ việc quản , huy động đến sử dụng vốn có hiệu quả nhất.
 • Không tiền án, tiền sự.
Overall, how relevant are these jobs?