Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2,242 jobs
Tiến bộ Quốc tế (AIC)
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân Viên Quản Dự Án.
 • Quản và triển khai các Dự án được phân công.
 • Lập kế hoạch tổ chức thực hiện Dự án.
 • Theo dõi, đốc thúc tiến độ thực hiện Dự án.
Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Trung
Hà Nội
10.000 VNĐ một giờ
 • O Có kinh nghiệm tư vấn lập dự án, quản dự án.
 • Lập báo cáo đầu tư, thiết kế thi công, lập dự toán dự án xây dựng phần mềm...
 • Quá trình triển khai dự án.
Công ty Cổ phần Gỗ Việt
Hà Nội
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Đặc biệt ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ quản dự án chuyên nghiệp PMP.
 • Lập kế hoạch thực hiện thi công dự án.
 • Lập sơ đồ tổ chức thi công dự án.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Quản Dự Án (IT),Triển Khai Phần Mềm.
 • Quản dự án với quy mô 5-10 thành viên.
 • Xây dựng kế hoạch, quản nguồn lực, yêu cầu và rủi ro của dự án nhằm đảm bảo…
Hà Nội
 • Quản Dự án Cao cấp Chương trình Hạ tầng CNTT - Hà Nội - TA.
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản dự án Ngân hàng/ Tài chính.
 • Xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động Quản dự án.
 • Xây dựng, cập nhật và triển khai các phương pháp và công cụ quản trị dự án bao gồm quy trình quản lý…
Chứng khoán VNDIRECT
Hà Nội
 • Kế toán / Kiểm toán, Quản dự án, Tài chính kế hoạch, Xây dựng.
 • Chuyên viên Kế toán dự án Xây dựng cơ bản.
 • Theo dõi quản các hợp đồng xây dựng bao gồm:
Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 299
Hà Nội
 • Quản Dự Án,Xây Dựng.
 • Thực hiện các thủ tục pháp đầu tư xây dựng dự án theo hình thức đối tác công tư PPP (Từ bước chuẩn bị dự án đến khi đưa vào khai thác…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Quản dự án với quy mô 5-10 thành viên.
 • Xây dựng kế hoạch, quản nguồn lực, yêu cầu và rủi ro của dự án nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ.
Sông Hồng
Hà Nội
 • Có kinh nghiệm quản dự án xây dựng.
 • Có chứng chỉ quản dự án, giám sát thi công, nghiệp vụ đấu thầu, chỉ huy trưởng công trình xây dựng.