Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Việc làm tiếng Nhật (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 120 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ho Chi Minh Trưởng ban Kinh doanh dự án Vật liệu xây dựng Manager Xây dựng, kiến trúc.
 • Thiết lập, tổ chức, quản , điều hành mọi hoạt động của phòng kinh doanh…
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điều phối tổng thể các hoạt động dự án từ lúc khởi động dự án đến khi kết thúc dự án (tiến độ, nhân lực, chất lượng dự án, chi phí).
 • Chào đón những ứng viên.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng kết hoạch, concept, hỗ trợ đàm phán với các đối tác, hỗ trợ thủ tục hành chính, quản tiến độ, quản thu chi.
 • Thu thập tổng hợp thông tin dự án.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tham dự nhiều dự án khác nhau.
 • Quản lịch vận chuyển nguyên vật liệu.
 • Báo cáo cho khách về quá trình dự án.
 • Lý do bạn nên ứng tuyển vào đây?
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thường xuyên theo dõi và báo cáo tiến độ của dự án cho tất cả các bên liên quan.
 • Có kiến thức về thị trường vật liệu xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh và các…
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hiểu và nắm rõ công tác quản dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Quản dự án đầu tư xây dựng công trình (giám sát tiến độ công trình;
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch tiến hành dự án.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Quản dự án.
 • Quản dự án, phân bổ nhân lực, làm việc với các leader của từng…
Việc làm tiếng Nhật
Cần Thơ
 • Cung cấp các dự án hoạt động do Quản trung tâm vùng giao.
 • Khả năng hợp tác và xây dựng nhóm tốt.
 • Có kinh nghiệm quản nhưng công ty hiện tại chưa đãi ngộ…
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thường xuyên theo dõi và báo cáo tiến độ của dự án cho tất cả các bên liên quan.
 • Có kiến thức về thị trường vật liệu xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh và các…
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy về lập, quản chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng.