Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Seabank (undo)
Job Type
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 28 jobs
Hà Nội
 • Quản , điều phối và đánh giá các dự án:
 • CVC/CVCC Phát triển tổ chức và Quản dự án - CVC/CVCC Phát triển tổ chức và Quản dự án - Khối Quản trị và Phát…
Hà Nội
 • Quản Mạng lưới – Dịch vụ nội bộ - Khối Vận hành & Công nghệ Giám đốc Quản Đầu tư xây dựng Mạng lưới.
 • Tiếp nhận các chỉ đạo/ kế hoạch từ HĐQT, BTGĐ, Khối…
Hà Nội
 • Quản nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả…
Hà Nội
 • Chuyên viên chính Quản chiến dịch và kênh bán Chuyên viên chính Quản chiến dịch và kênh bán KHDN.
 • Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Bộ…
Hà Nội
 • 4.Tham gia công tác triển khai hạ tầng mạng và hỗ trợ các dự án công nghệ;
 • Chuyên viên Quản trị mạng Network Administrator Network Engineer Network system Quản…
Hà Nội
 • Kỹ năng quản dự án, điều phối dự án.
 • Xây dựng, hoạch định kế hoạch và quản ngân sách lương, thưởng, phúc lợi hàng năm:
 • Trình độ Đại học trở lên.
Hà Nội
 • Lập báo cáo phân tích, đánh giá tình hình triển khai thực hiện đầu tư xây dựngquản công trình trong suốt thời gian bảo hành;
Hà Nội
 • Quản việc vận hành Hệ thống quản văn bản nội bộ;
 • Quản các dự án ban hành, sửa đổi văn bản quy định được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Thanh Hóa
 • Kỹ năng quản thời gian.
 • 1.2 Công tác quản vận hành ATM.
 • 1.3 Công tác quản nghiệp vụ ATM.
 • 1.5 Công tác quản vận hành POS.
 • Khả năng thống kê, báo cáo;
Hà Nội
 • Xây dựng hoặc/và là đầu mối xây dựng các quy định, quy trình quản , giám sát sau cấp tín dụng phù hợp với quy định của SeABank từng thời kỳ.