Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs

Chuyên viên cao cấp Phát triển tổ chức và Quản dự án

Hà Nội
 • Quản , điều phối và đánh giá các dự án:
 • Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Phát triển tổ chức và Quản dự án - Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực Chuyên…

Khối Vận hành - Chuyên viên Giám sát thi công new

Hà Nội
 • Lập báo cáo phân tích, đánh giá tình hình triển khai thực hiện đầu tư xây dựngquản công trình trong suốt thời gian bảo hành;

Khối CNNHS - Chuyên viên Quản trị mạng

Hà Nội
 • Tham gia công tác triển khai hạ tầng mạng và hỗ trợ các dự án công nghệ;
 • Chuyên viên Quản trị mạng Network Administrator Network Engineer Network system Quản…

Chuyên viên Xử nghiệp vụ Vốn Liên Ngân hàng

Hà Nội
 • Kỹ năng quản thời gian, làm việc nhóm.
 • Xây dựng, tham gia góp ý trong việc xây dựng các văn bản quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến hoạt động nghiệp…

Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Khung Quản trị rủi ro

Hà Nội
 • Xây dựng hoặc/và là đầu mối xây dựng các quy định, quy trình quản , giám sát sau cấp tín dụng phù hợp với quy định của SeABank từng thời kỳ.

Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp lớn - Sở...

Hà Nội
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và quản thời gian (cho cá nhân).
 • Quản công tác lưu trữ, cho mượn, sao lưu cung cấp…

Giám đốc Vận hành Tỉnh - Hà Nam

 • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của cụm hoặc các dự án mà Trung tâm Xử nghiệp vụ tín dụng và kho quỹ tập…

Khối QT&PTNNL - Chuyên viên Chính sách và Chương trình Đào t... new

Hà Nội
 • Tham gia các dự án được phân công.
 • Thiết kế, xây dựng và cập nhật các khóa đào tạo.
 • Thiết kế, xây dựng và phát triển tài liệu, học liệu.
 • Giảng dạy và dẫn giảng.

Giám đốc Vận hành Tỉnh - Thái Bình

Thái Bình
 • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của cụm hoặc các dự án mà Trung tâm Xử nghiệp vụ tín dụng và kho quỹ tập…

Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Mô Hình r...

Hà Nội
 • Tham gia tổ chức, xây dựng, phát triển và quản hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xây dưng, kiểm định lại mô hình trong quá trình phát triển (backtest);

Khối Nguồn vốn - Chuyên viên Kinh doanh Lãi suất new

Hà Nội
 • Kỹ năng quản thời gian, tổ chức công việc hiệu quả;
 • Xây dựng quy định, quy trình liên quan đển mảng công việc phụ trách.
 • Trình độ học vấn yêu cầu:

Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Khai thá...

Hà Nội
 • Thiết kế, xây dựng kho dữ liệu Data Warehouse, Data mart.
 • Viết tài liệu đặc tả kỹ thuật liên quan đến công việc dự án.
 • Biết lập trình Java là lợi thế.

Khối CNNHS - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên...

Hà Nội
 • Có kỹ năng/chứng chỉ quản dự án.
 • Xây dựng tài liệu phân tích yêu cầu nghiệp vụ trước khi chuyển cho các phòng trong Khối CNTT.
 • CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN.

Chuyên gia Báo cáo Tài chính

Hà Nội
 • Triển khai các kế hoạch của dự án trong bộ phận;
 • Tham gia vào các dự án theo phân công của Giám đốc bộ phận/Giám đốc trung tâm;

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Giám sát tài sản bảo đảm

Hà Nội
 • Thực hiện đánh giá về pháp , cơ sở hạ tầng, tiến độ xây dựng, giải phóng mặt bằng…của các dự án liên kết với SeABank, dự án Bất động sản, tòa nhà thương mại….
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.