Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 36 jobs
MTalent
Hà Nội
 • Có chứng chỉ Quản dự án;
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Quản xây dựng, Kinh tế.
MTalent
Hà Nội
 • Chuyên gia cao cấp quản chất lượng hệ thống - MSB Chuyên gia Quản chất lượng hệ thống - MSB Chuyên gia Quản chất lượng hệ thống - KCL - MSB.
MTalent
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhiệm vụ quản chất lượng dự án.
 • Trực tiếp tham gia quản dự án của TNTech.
 • Phối hợp xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn công việc liên quan đến…
MTalent
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch và triển khai công tác quản thiết kế các dự án KNO, KCN các giai đoạn:
 • Xử các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thi công xây…
MTalent
Hà Nội
 • Đóng góp xây dựng các chính sách CNTT để đảm bảo việc quản rủi ro một cách hiệu quả liên quan tới ứng dụng Host/BDS/TF/Bank gateway chứng khoán KBSV - VND.
MTalent
Hà Nội
 • Quản , xây dựng ngân sách, kế hoạch;
 • Xây dựng quy định, quy chế, quản hệ thống báo cáo quản trị tài sản:
 • Giám đốc Quản tài sản Giám đốc Quản tài sản …
MTalent
Hà Nội
 • Xây dựngquản hệ thống thông tin báo cáo quản trị phục vụ phân tích đánh giá và quản hiệu suất kinh doanh:
 • Nâng cao văn hóa phục vụ khách hàng nội bộ.
MTalent
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Khả năng xây dựng các mối quan hệ.
 • Thực hiện các báo cáo liên quan đến dự án theo phân công của Giám đốc Nghiệp vụ Kênh phi Vật lý.
 • Lập kế hoạch công việc.
MTalent
Thái Bình
 • Phối hợp với các quản khác trong khách sạn xây dựng một hệ thống vận hành xuyên suốtvà hệu quả.
 • Kinh nghiệm quản buồng phòng.
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo:
MTalent
Hà Nội
 • Kỹ năng nghiên cứu và phân tích khách hàng, thị trường, Kỹ năng phân khúc khách hàng và xác định thị trường mục tiệu, Kỹ năng xây dựng, tổ chức và quản trị dự…