Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 26 jobs

General Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Quảng Nam
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ít nhất 05 năm quản Phòng kế hoạch sản xuất ở công ty sản xuất;
 • Chủ trì xây dựng hệ thống định mức nội bộ, định mức kinh tế kỹ thuật ;

Construction Management Assistant

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Nắm rõ quy định của nhà nước về Xây dựngquản chất lượng công trình.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng và hành nghề về Quản dự án, Giám sát thi công các công…

Finance Director

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
 • Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng,…

Deputy Authority & Liaison Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng một phần dự án.
 • Giai đoạn phát tiển dự án:
 • Giai đoạn sau phát triển dự án:
 • Giai đoạn chuẩn bị phát triển dự án:

Legal Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm lập các dự án đầu tư xây dựng nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Quản chung bộ phận Pháp chế Công ty.
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường.

Chief Financial Officer

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Quản và khai thác các nguồn vốn.
 • Xây dựng kế hoạch tài chính theo ngắn, trung và dài hạn.
 • Phân tích và thẩm định tính khả thi của các dự án đầu tư.

Energy Electric Engineers

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản bản vẽ kỹ thuật, các đề xuất báo cáo khả thi của dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió.
 • Quản hồ sơ chỉ dẫn lắp đặt, vận hành, xử lỗi, sửa chữa…

Deputy General Director of Investment

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Xây dựng, Kinh tế Xây dựng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Luật, ........
 • Làm việc với các cơ quan quản chuyên ngành để thẩm định thông tin dự án và chỉ…

Manager of Project Department

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựngquản ngân sách họat động (năm, quý, tháng) của Phòng và các ban quản dự án.
 • Chủ trì (trực tiếp hoặc thông qua Ban Quản Dự án) xử các sự…

Supply Chain Director

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản nhà cung cấp.
 • Quản cung và cầu.
 • Hoạch định, quản con người.
 • Quản lưu trữ hồ sơ.
 • Quản hoạt động cung ứng.
 • Xây dựng và phát triển nguồn cung.

Operation Director

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Năng lực quản trị lãnh đạo, khả năng xây dựng và điều hành hoạt động tổ chức.
 • Quản thu chi tài chính, quản tiết kiệm chống rủi ro, tiết kiệm chống lãng…

Trade Marketing Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản phân bổ ngân sách:
 • Có kỹ năng lập kế hoạch, quản dự án và kinh nghiệm thực hiện cũng như giám sát thực hiện công việc tốt.
 • Đến đội ngũ bán hàng.

Flutter Mobile Developer

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Làm việc với Leader để xây dựng ứng dụng di động phù hợp với dự án của công ty;
 • Có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống quản source code Git;

Technical Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiến thức Quản xây dựng, các tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực xây dựng.
 • Tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo kỹ thuật xây dựng và tổ chức đào tạo,…

Project Engineer

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Hiểu biết trình tự, quy định về lập dự án xây dựng.
 • Có kinh nghiệm làm việc 3-5 năm với vai trò Quản dự án.
 • Có khả năng lập dự toán sơ bộ.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.