Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ky Nguyen Vang Consultants (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 54 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lên phương án và tham gia thành lập, xây dựng doanh nghiệp dự án, tổ chức nhân sự cho dự án;
 • Hiểu biết và có kinh nghiệm về đầu tư xây dựng, quản dự án điện,…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản xây dựng, kiểm tra quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm.
 • Phối hợp các bộ phận liên quan xây dựng quy trình sản xuất, quy trình quản chất lượng…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điều hành và quản các dự án khác được giao.
 • Công Tác Quản Đội Ngũ:
 • Xác định và xây dựng chiến lược giá.
 • Có khả năng quản đội ngũ từ 5 người trở lên.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khảo sát hiện trạng dự án mới.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng/xây dựng dân dụng/kiến trúc.
 • Thực hiện các công việc cần thiết được yêu cầu bởi…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Trong đó có tối thiểu 2 năm làm việc tại vị trí quản lý.
 • Đầu tư, kinh doanh BĐS, xây dựng, chính sách thuế, môi trường, pháp luật lao động....
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điều hành và quản các dự án khác được giao.
 • Công Tác Quản Đội Ngũ:
 • Xác định và xây dựng chiến lược giá.
 • Có khả năng quản đội ngũ từ 5 người trở lên.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phát triển ý tưởng dự án, concept.
 • Thảo luận PM,concept, production để tìm hiểu ý tưởng của dự án và phương án thiết kế.
 • Triển khai thiết kế FA.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Phân công Quản khu vực xây dựng kế hoạch hoạt động tuần, tháng, quý cho Hệ thống quán (hoạt động nhân sự, kinh doanh, quảng cáo, quảng bá..).
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản các chương trình thưởng cho các cấp quản lý.
 • Xây dựng và duy trì các mối quan hệ có ảnh hưởng tích cực tới việc quản điều hành.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khả năng quản nhóm, xây dựng quy trình, chính sách.
 • Quản , hỗ trợ các nhân viên trong bộ phận và chịu trách nhiệm quản chung về giỏ hàng các dự án của…