Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs

Business Analyst (Agile, MS SQL)

HƯNG THỊNH CORPORATION
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kiến thức tạo & quản tài liệu, thông tin dự án trên các hệ thống:
 • Quản sự thay đổi của yêu cầu.
 • Tham gia các dự án chiến lược của Công ty dưới sự phân…

Chuyên viên triển khai ứng dụng (PM)

HƯNG THỊNH CORPORATION
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công cụ để quản dự án như:
 • Có kinh nghiệm tư vấn, xây dựng phương án và triển khai các dự án CNTT cho các công ty và tập đoàn lớn.
 • Giao tiếp, đọc, viết tốt.

Project Manager (Rose Enterprise, Visio)

HƯNG THỊNH CORPORATION
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công cụ để quản dự án như:
 • Có kinh nghiệm tư vấn, xây dựng phương án và triển khai các dự án CNTT cho các công ty và tập đoàn lớn.
 • Giao tiếp, đọc, viết tốt.

Web developer (JavaScript/ MySQL)

HƯNG THỊNH CORPORATION
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện xây dựng, phát triển và bảo trì các dự án phần mềm.
 • Có kiến thức về cơ sơ dữ liệu và quản cơ sở dữ liệu;
 • 05 Chuyên viên lập trình phần mềm.

Application Specialist (PM/BA)

HƯNG THỊNH CORPORATION
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công cụ để quản dự án như:
 • Có kinh nghiệm tư vấn, xây dựng phương án và triển khai các dự án CNTT cho các công ty và tập đoàn lớn.
 • Giao tiếp, đọc, viết tốt.

Software Business Analyst (Agile)

HƯNG THỊNH CORPORATION
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công cụ để quản dự án như:
 • Chuyên Viên Phân Tích Dự Án (Software BA).
 • Xây dựng các đầu mục công việc để team DEV hoặc đối tác xảy dựng theo yêu cầu.

Smart Solutions Manager (for iOT)

HƯNG THỊNH CORPORATION
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thường xuyên báo cáo về tiến độ và chi tiết thực hiện cho từng dự án đối với người quản trực tiếp và các phòng ban liên quan theo yêu cầu.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.