Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 30 jobs
Hà Đô
Bình Thuận +1 location
 • Lập các bản thuyết minh dự án đầu tư, thẩm định tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán các dự án, công trình;
 • Dự án tại Hồng Phong, Bắc Bình, Phan Thiết.
Hà Đô
Hà Nội
 • Bảo đảm dự án được quản và hoạt động một cách hợp và theo chuẩn mực.
 • Về Quản tòa nhà, dịch vụ tòa nhà, quản khách sạn có quy mô tương đương.
Hà Đô
Hà Nội
 • Giúp việc cho Tổng giám đốc lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án;
 • Luật Xây dựng, Luật đầu tư, ...
 • Điều hành, quản việc lập, kiểm tra, theo dõi các thủ…
Hà Đô
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty Quản vận hành:
 • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch cá nhân, báo cáo kết quả thực hiện với cấp quản lý;
 • Công tác phát triển - Tiếp thị dự án:
Hà Đô
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng kế hoạch và phương án khai thác các dự án sau đầu tư;
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh các dự án đầu tư;
 • QTKD, Kinh tế, các ngành Xây dựng, PR & Marketing,…
Hà Đô
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Chịu trách nhiệm thẩm định, kiểm soát và hoàn thiện các thủ tục pháp liên quan đến pháp các dự án Bất động sản và các dự án Đầu tư năng lượng khác;
Hà Đô
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm thẩm định, kiểm soát và hoàn thiện các thủ tục pháp liên quan đến pháp các dự án Bất động sản và các dự án Đầu tư năng lượng khác;
Hà Đô
Hà Nội
 • Quản và duy trì hoạt động đường chuyền Internet của máy chủ, mạng LAN, mạng nội bộ eOffice máy tính Văn phòng Tập đoàn và các Ban quản dự án;
Hà Đô
Hà Nội +1 location
 • Đề xuất các phương án quản và phát triển nhân sự;
 • Quản thông tin và quan hệ lao động;
 • Xây dựng các Quy chế, quy định, quy trình quản trị nhân sự, tuyển…
Hà Đô
Hà Nội
 • Đề xuất các phương án quản và phát triển nhân sự;
 • Quản thông tin và quan hệ lao động;
 • Xây dựng các Quy chế, quy định, quy trình quản trị nhân sự, tuyển…